På Km nyhetssida 8 aug står att läsa

”En av tre katoliker i Tyskland överväger att lämna kyrkan” 

”Biskop Georg Bätzing, ordförande för den tyska biskopskonferensen, säger i ett uttalande att siffrorna talar för sig själva:– Så klart beror minskningen även på demografin, men först och främst visar den det faktum vi, trots vårt konkreta pastorala och sociala agerande, inte längre motiverar stora delar av befolkningen att leva ett liv i kyrkan.”

https://www.katolsktmagasin.se/2020/08/06/en-av-tre-katoliker-i-tyskland-overvager-att-lamna-kyrkan/

I ansluting till denna nyhet kan läsaren klicka på en nyhet från dec 2018 under rubrik 

”Vi ska inte gå Tysklands väg! Vi har vår väg!”   

”Katolska kyrkan i Sverige har sin egen roll och kallelse och måste stå på klippan, annars faller den. Vi har ett framtidsansvar för kommande generationer katolska kristna. Sverige behöver oss!”

https://www.katolsktmagasin.se/2018/12/15/vi-ska-inte-ga-tysklands-vag-vi-har-var-vag/

Det tycks som om Km önskar  att läsaren ska förstå att dessa nyheter hör ihop och underförstått också förstå  faran med de reformer som förknippas med biskop Georg Bätzing …..

Undertecknaren är diakon Göran Fäldt 

// Irène 

PS  Som katolik i Stockholms katolska stift blir jag mörkrädd vid tanken på om diakon Göran Fäldt är den som ska dra upp riktlinjer för katolska kyrkan i Sverige…. Reformer är  i Göran Fäldts terminologi  ”tecken på upplösning av katolsk doktrin i den pastorala praktiken, avsteg från kontinuerlig morallära, försök till konsensusbildning kring subjektiva och individualistiskaformuleringar….”  

Vi har alla våra röda skynken ….. Reformpositive biskop Georg Bätzing – ordförande för tyska biskopskonferensen – ett rött skynke för Km, diakon Göran Fäldt och Stockholms katolska Stift !

För mig är diakon Göran Fäldt ett rött skynke !  

Jag håller med biskop Georg Bätzing om att ”Kvinna i kyrkan – är den mest angelägna framtidsfrågan och det skadar inte om präster är gifta.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27819

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27831