Sr Sofie OP presenterar sin bok ”Och där var många andra kvinnor…” igår 18 maj på Inzoomat i KPN och Bildas regi. Sr Sofie berättar om kända och okända kvinnor som stuckit ut i historien och hur historieskrivning felaktigt utmålat kristendomen som misogyn och undanhållit allt som kristendomen bidragit med när det gäller tex makt och frihet för kvinnors räkning……

Så kommer frågestunden och den första frågan kommer från en man som berättar att han någonstans läst om kvinnor som till och med varit biskopar …….! Svårt att avgöra om mannen skickligt spelar naiv när han underförstått undrar om även detta är något som historieskrivningen också undanhållit att berätta…..

Sr Sofie blev i alla fall märkbart ställd och generad och såg ut att tänka ……en sån ovidkommande och onödig fråga när hon just förklarat hur mycket kristendomen betytt för kvinnors fantastiska utvecklingsmöjligheter. En sån okunskap ! Har inte mannen förstått att hela frågan om kvinnors ämbetsvigning inte ens hör till kyrkans kompetensområde utan snarare ligger inom naturvetenskapens område…. inom ramen för naturlagar ….typ tyngdlagen …och dess katolska motsvarighet i den katolska naturlagen att kvinnor inte kan vigas till präster och än mindre till biskopar…..Det  har ju överhuvudtaget inget med kyrkans maktbefogenhet att göra utan ligger helt i naturens makt!

Sr Sofie hann knappt  hämta sig från frågan om ämbetsvigning innan någon undrade över Thomas av Aquino……vilken roll har hans uppfattning om kvinnan haft  i kyrkans syn på kvinnor ? Sr Sofie ser åter påtagligt  plågad och generad ut. Hon hade ju valt att inte dra in Thomas av Aquino genom att överhuvudtaget inte ens nämna hans namn. Så varför dra in honom nu ? Helt onödigt !

Sr Sofie väljer först att  spela oskyldig. ”Jag kan inte svara på hur mycket han har påverkat kyrkan i synen på kvinnan ”säger sr Sofie lite matt och trevande. Det hon vet är att Thomas Aquino varit påverkad av Aristoteles och hans syn på kvinnan, men hur detta kan ha påverkat kyrkans syn det vet hon inget om . Så bestämmer sig sr Sofie att bli mer bestämd och spottar upp sig och tar fram en myndig ton ”Han var ju bara människa och ingen är ofelbar och det gäller också Thomas av Aquino. Han hade fel”
Intressant ! Nyss visste sr Sofie inget om Thomas av Aquinos inverkan på kyrkans syn på kvinnan men hux flux så vet sr Sofie att han i alla fall hade fel…..Noterar att begreppet ”klerikalism” inte ingår i Sr Sofies ordförråd !

Min syn på Thomas av Aquino och klerikalism i DAGEN https://www.dagen.se/dokument/2018/10/12/upphojda-praster-ett-gissel-for-kyrkan/

Så kommer  en fråga om hur dagens kvinnor ska stå upp för sig själva ! Vad tycker sr Sofie !  Utifrån att sr Sofies bok går ut på att porträttera sensationella, starka katolska kvinnor som minst sagt stuckit ut hakan i historien och agerat ….. så tvärvänder plötsligt sr Sofie  när samtalet glider in på nutidens kvinnor …… ! Sr Sofie ser ut som om hon överhuvudtaget inte förstår meningen med en fråga om specifikt kvinnor.  Sr Sofie  svarar ”Man ska stå upp som människa – inte som kvinna….. för Kristi skull. ”   ”Jag skulle aldrig agera som kvinna.”     

I sin bok gör Sr Sofie bla denna kommentar på ett ställe : ”Här ser vi återigen denna djärvhet som präglar många kristna kvinnor, de agerar självständigt och låter sig inte styras av mäns tyckande.”

Hör hon inte själv hur motsägelsefull hon låter och framstår !?

// Irène

PS Tidigare noterat att sr Sofie i sin bok endast nämner Thomas av Aquino på ett ställe lite i förbigående och som om han vore en vanlig teolog bland många andra som råkade ”anamma Aristoteles syn på kvinnan som ofullbordad man”.

Drar mig också till minnes hur Thomas Aquino förra året i DAGEN gjordes till feministikon som jag därför kände mig manad att kommentera. https://www.dagen.se/debatt/2020/07/09/retuscherad-bild-av-thomas-av-aquino/

https://www.dagen.se/ledare/2020/07/02/kristna-var-forst-med-feminism/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=28018

Jättenyfiken på vad sr Sofie tycker om nu levande katolska kvinnliga teologer som prof em och ordenssyster Elizabeth Johnson http://www.katolskvision.se/blog/?p=26430

eller prof em Elisabeth Schüssler Fiorenza http://www.katolskvision.se/blog/?p=9683