Frågan ställs 10 nov i Life Site News

https://www.lifesitenews.com/news/bp-schneider-cdl-muller-say-fr-james-martins-pro-lgbt-agenda-disqualifies-him-from-being-cardinal/

Biskop Athanasius Schneider reagerar med att framhålla att James Martin ”inte är behörig att utnämnas till kardinal då denne kontinuerligt underminerar kyrkans sanning och främjar synd dvs sodomi.” ”Homosexuella handlingar är sodomi, är mot Guds vilja, mot naturen, mot förnuftet.” ”De som utövar detta är olyckliga.”

Kardinal Müller hävdar att James Martin är ”absolut inkompetent, inte kvalificerad som kardinal då han promotar en homosexuell agenda.

// Irène

PS Oavsett om ryktet visar sig vara sant eller inte så avslöjar reaktionen från biskop Athanasius Schneider och kardinal Müller – fd ordf för TROSKONGREGATIOEN – på ett tydligt sätt det polariserade läget i katolska kyrkan år 2021 utifrån att James Martin SJ är känd som brobyggare till HBTQ -rörelsen.

Athanasius Schneider och kardinal Müllers syn på James Martin SJ delas av katolska ultrakonservativa internetplattformar i Stockholms katolska Stift som tex KATOLSK OBSERVATÖR och KATOLSK HORISONT vilka ofta bemödat sig om att översätta Athanasius Schneider och kardinal Müllers uppfattningar / texter från tex LifeSiteNews och Catholic Register.

Stiftets ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) Göran Fäldt –  diakon i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping  har dessutom på Katolsk Horisont ägnat sig åt att offentligt förtala och motarbeta James Martin.

Diakon Göran Fäldt ger sig inte

Diakon Göran Fäldt fortsätter motarbeta påve Franciskus

I Stockholms katolska Stift tränar CATHOLIC VOICES SVERIGE sina medlemmar att i media bla försvara den syn på homosexualitet som förmedlas av Athanasius Schneider och kardinal Müller https://catholicvoices.se/om-oss

___________________

James Martin SJ bryr sig inte om vad Athanasius Schneider och kardinal Müller och co säger …….