Nordiska Biskopskonferensens senaste Herdabrev blottar katolska kyrkans trängande behov av en ny katolsk antropologi

DAGEN uppmärksammar 28 mars att Nordiska biskopskonferensen skrivit ett Herdabrev för femte söndagen i fastan med rubrik ”Brev om den mänskliga sexualiteten” och att   ”Katolska kyrkan står bakom regnbågsflaggans budskap om alla människors lika värde.” https://www.dagen.se/nyheter/2023/03/28/nordiska-katolska-biskopar-fysiskt-kon-inte-ovasentligt/

I  Herdabrevet står även  att läsa ”Vi erkänner allt som är ädelt i denna rörelses aspirationer ” – underförstått dock inte sexuellt umgänge mellan samkönade personer då något sådant underförstått inte ses som ”ädelt.”

https://www.katolskakyrkan.se/media/6089/nbk-herdabrev.pdf 

Biskop Anders  Arborelius i Stockholms katolska stift – en av undertecknarna av Herdabrevet – tydliggör  för  DAGEN  att ”när det gäller samkönade relationer är idealet att leva ett liv i sexuell avhållsamhet”. I klartext alltså livslångt celibat utifrån katolsk katekessyn att ”homosexuella handlingar i högsta grad är klandervärda och strider mot den naturliga lagen då de stänger av den sexuella akten från att ge liv.” ”De kan aldrig i något fall godkännas.”(KKK §2333)

Här finns önskemål från reformsinnade lekmän, ordensfolk, präster och biskopar runt om i världen att tiden är inne för katolska kyrkan att ta ett nytt antropologiskt helhetsgrepp i synen på människans sexualitet och sätta fokus på och betona kärlek, trofasthet och ärlighet i mänskliga parrelationer – oavsett sexuell läggning – istället för fortplantning. På så vis skulle kyrkan slippa att försvara sitt– för de flesta katoliker – helt meningslösa totalförbud mot artificiella preventivmedel och erkänna gifta pars praxis att ha sex även utan önskan om barn –  och som bonus VIPS slippa fördöma kärlek mellan samkönade personer.  Som extra bonus skulle kyrkan  också bli trovärdig angående  ”alla människors lika värde”-  inte bara i teorin utan även i levande livets verkliga praktik – då uppmaningen att homosexuella ska visas ”medlidande och finkänslighet” blir överflödig. (KKK § 2358) 

https://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357

// Irène

PS Och varför inte samtidigt också passa på att erkänna det första katolska homosexuella helgonet kardinal Henry Newman ?

https://www.dagen.se/debatt/2019/10/24/irene-nordgren-katolsk-media-doljer-fakta-om-helgonet-john-henry-newman/

PS Nyttigt att påminna sig att – trots sitt höga tonläge – Nordiska Biskopskonferensen (ovan) sammanlagt endast representerar ca 250.000 katoliker. Att ställas i proportion till tex Tyska Biskopskonferensen med ca 21, 1 miljoner katoliker och med världskyrkans ca 1,3 miljarder katoliker.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29816

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *