Kyrkans Tidning ”Katolska kyrkan tar strid i abortfrågan inför EU-valet”

Två diametralt olika katolska röster – jag och Max-Martin Skalenius – intervjuas i Kyrkans Tidning inför EU-valet.

”Rättvise- och fredskommissionen i Stockholms katolska stift uppmanar katoliker att leta upp och rösta på EU-kandidater som är abortmotståndare. “Skönt med tydlighet”, säger en katolik. “Otroligt manipulativt”, säger en annan. ”

”Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni har Stockholms katolska stifts rättvise- och fredskommission publicerat en uppmaning till svenska katoliker. ”

https://www.katolskakyrkan.se/media/6772/uttalande-info-r-europaparlamentsvalet-240506.pdf

”Det enhälliga stöd som finns för aborträtten i Sverige gör det svårt för katoliker att hitta lämpliga EU-kandidater. Det är därför inte realistiskt att begränsa sig till partier eller kandidater som delar “den traditionella, kristna synen på abort,” skriver kommissionen. Ett minimikrav bör vara att ett parti eller en kandidat inte har för avsikt att ytterligare underlätta aborter. ”

Thomas Idergard, ordförande för rättvise- och fredskommissionen, säger att det inte är ovanligt med den här typen av uppmaningar från katolska organ globalt. Vad han känner till har det dock inte gjorts i Sverige tidigare.” 

Thomas Idergard Foto: Natanael Gindemo

Thomas Idergard

”Max-Martin Skalenius, tidigare vice ordförande för Sveriges unga katoliker, berättar att han och hans bekanta närapå bröt ut i jubel när de läste uppmaningen. ”

Max-Martin Skalenius

Max-Martin Skalenius

– ”Vårt stift har varit försiktigt de senaste åren med att uttala sig i vissa kontroversiella frågor. Därför var det skönt att läsa något tydligt från kyrkans håll, att man kan inte att rösta på någon som aktivt främjar aborträtten, säger han.” 

”Irene Nordgren är däremot inte nöjd med uppmaningen, som hon tycker går helt emot katolska kyrkans “paradmotto” att det är ens egna samvete som alltid ska styra.” 

Irene Nordgren

Irene Nordgren

– ”Skrivelsen är otroligt manipulativ. Den styr in en katoliks sinnelag på att abortfrågan ska styra hela valet, när det är en mängd olika frågor det här valet gäller, säger hon.

Kommissionens uppmaning kommer inte att påverka vem Irene Nordgren röstar på. Hon tycker att det är skillnad på abortlagstiftning och på abort som en moralisk handling.” 

– ”Jag är för att abort ska vara lagligt, då jag förespråkar att en kvinna ska kunna få abortrådgivning, till exempel från den katolska organisationen Respekt. Det är omöjligt om abort är illegalt.”

”När Europaparlamentet tidigare i våras röstade om en resolution om att skriva in aborträtten i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, var det bara en de svenska parlamentarikerna som röstade emot – den politiska vilden Sara Skyttedal.” 

”Det menar Irene Nordgren gör det tydligt att det är Skyttedal som förespråkas i Rättvise- och fredskommissionens uppmaning. Ett påstående Thomas Idergard tillbakavisar med att uppmaningen inte alls pekar ut någon.”

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/katolska-kyrkan-gor-uppmaning-i-abortfragan-infor-eu-valet?check_logged_in=1

// Irène

PS P Thomas Idergard är fixerad vid abortfrågan och katoliken Sara Skyttedal. P Thomas Idergard kan tillbakavisa så mycket han vill. Redan vid förra EU-valet 2019 gav sig p Thomas Idergard in i valdebatten. Den gången fördömde p Thomas Idergard katoliken Sara Skyttedals ställningstagande mot Lars Adaktussons syn i abortfrågan.

”Prästen och tidigare MUF-ordföranden Thomas Idergard ger sig in i EU-valsdebatten om abort. Katoliken Sara Skyttedal (KD) trolig måltavla för kritiken.”

https://www.dagen.se/nyheter/2019/05/23/thomas-idergard-en-katolsk-politiker-kan-inte-vara-for-abort/

Sedan dess är inte Sara Skyttedal med i KD längre och inför årets EU-val har Sara Skyttedal lärt sig hur hon ska leva upp till p Thomas Idergards förväntningar. Kanske har p Thomas Idergard hotat med att Sara Skyttedal inte får gå till kommunion om hon som politiker inte röstar som p Thomas Idergard föreskriver ……?

”Tidigare KD-ledamoten Skyttedal var enda svensk som röstade nej till resolutionen

”Rätten till en säker och laglig abort borde tillhöra de grundläggande rättigheterna i EU.Det anser i alla fall en majoritet i EU-parlamentet – inklusive alla svenskar utom Sara Skyttedal och SD – i en icke-bindande resolution som röstades igenom på torsdagen med 336 röster mot 163 och 39 nedlagda.”

https://www.svd.se/a/wAy7gL/nej-fran-skyttedal-i-abortomrostning

Pinsamt att p Thomas Idergard tycks tro att abort kan lagstiftas bort i ett samhälle! http://www.katolskvision.se/blog/?p=7907

Katolska Irland ändrade sin abortlagstiftning 2018 efter det tragiska fallet Savita Halappana 2012.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7981

https://www.vardfokus.se/yrkesroller/barnmorska/ny-lag-pa-irland-upphaver-abortforbud/

För p Thomas Idergard är Maltas stränga abortlagstiftning ett ideal som hela EU borde rätta sig efter.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30944

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *