Samuel

Du ställer den eviga  frågan

”Vad innebär det att vara människa?”

Att vara människa innebär för mig bla förmågan till språk och tänkande.  I synnerhet abstrakt tänkande där det bla ingår att kunna föreställa sig sin egen död.  Och kanske ligger den  avgörande skillnaden mellan att tro och icke tro  inte främst i synen på  livet FÖRE döden utan  i synen på livet EFTER  döden. 

Vad innebär det att vara människa …….efter döden skulle jag vilja tillägga ?

Hur människan svarar på den frågan avgör hur hon ser på frågan om livets uppkomst mm.

Jag tror  att  vad som är det viktigaste i en personlig tro kan variera mellan troende.  

Inom alla religioner tar  troende fasta på olika saker.

Håller vi oss för enkelheten till kristendomen så gäller samma sak. 

Utifrån kristendomens grundare Jesus tar vi kristna  fasta på olika aspekter i hans person, i hans liv  och i hans uttalanden.  Och även ett och samma uttalande tolkar vi olika.

Jag har mer gemensamt med Christer Sturmark i frågor som rör etik än med kristna fundamentalister men den stora skillnaden ligger i min och hans syn på Jesus  och underförstått i synen på  om det finns något / någon som vi kallar Gud .

Sturmark beskriver vid ett tillfälle hur han diskuterat med ”matematikprofessorn John Lennox i Stockholm.”

 Sturmark  uttrycker sin häpnad

”Han tror på fullt allvar att Jesus gick på vatten, förvandlande vatten till vin och återuppstod från de döda. En man med vetenskaplig bildning tror på detta. Hur är det möjligt i dagens kunskapsrika värld?”

http://www.sturmark.se/?p=348

 HUR  det är möjligt är svårt  att svara på.  ATT det möjligt är desto mer fascinerande.

Jag tror att begreppet Gud  av olika anledningar skrämmer många  ”humanister” .

Kanske skulle det vara lättare att särskilt för dem använda  en synonym för Gud. Tex  utveckling  eller evolution .  

”Evolution som Guds utvecklande och slutgiltiga möte med sig själv ”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=63

http://www.svd.se/kultur/litteratur/katolikerna-som-svor-i-kyrkan_793399.svd

// Irène