Väntas Troskongregationens prejudikat för samvetsfrihetens gräns mot schism och heresi ?

Rörelsen  Kyrkoherdeinitiativet Upprop till olydnad och dess ledare Helmut Schüller är nu inte längre bara en intern österrikisk kyrklig angelägenhet.

I måndags 23 jan deltog  kardinal Schönborn, ärkebiskop i Wien (bilden ovan), ärkebiskop Alois Kotgasser i Saltzburg, biskop Egon Kappellari i Graz och biskop Klaus Küng biskop i St Pölten  i ett  möte med olika representanter  för kurian inom  Vatikanen.

Vatikanen  angelägen att inte dra massmedial uppmärksamhet till det ”privata” mötet.

”The ‘Appeal to disobedience’ , which has  been translated in 10 languages, literally reads: “The Roman refusal to take up long needed reforms and the inaction of the bishops not only permit but demand that we follow our conscience and act independently”.

”The Archbishop of Vienna hesitated to take canonical action against the dissident priests fearing that, seeing Schüller’s success in the media, an official and therefore public recognition of the existing conflict could deteriorate the situation into a clear and manifest schism, which is present but hidden so far. This is what the cardinal of Vienna said during the talks in the Vatican.”

”Appealing to people’s conscience has become almost a habit in  the Church”

”a disciplinary action of the Bishops against a  schismatic, or in other words heretical priest would not be understood by most believers.”

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/homepage/world-news/detail/articolo/austria-vaticano-vatican-12051/

// Irène

PS  Under den gångna veckan har  bla  inom  Troskongregationen (fd Inkvisitionen)  överläggningar  och diskussioner förts såväl angående  det utomkyrkliga  Prästbrödraskapet  SSPX och dess ledare  Bernard Fellay och det inomkyrkliga Kyrkoherdeinitiativet och dess ledare Helmut Schüller.

Väntas prejudikat för samvetsfrihetens gräns mot schism och heresi ?

http://www.kath.net/detail.php?id=34881

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

3 svar på Väntas Troskongregationens prejudikat för samvetsfrihetens gräns mot schism och heresi ?

 1. Bengt Malmgren skriver:

  Det är läroämbetets uppgift att upprätthålla läran och markera gräns mot heresier. Låter på dig som om du inte vill att de skall ha det uppdraget.

 2. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Vad som är heresi är uppenbarligen svårt att bedöma! Du tog själv tidigare upp Ignatius av Loyla som exempel på någon som råkat ut för att bli tystad. Med sådana missar i bagaget måste återhållsamhet med att kalla någon heretiker vara en dygd.

  Bättre då att lyssna när så många präster och förstås även lekmän, uppenbarligen är missnöjda.
  Jag tycker att det är glädjande att prästerna vågar säga ifrån och hoppas att fler vågar följa deras exempel.
  Anneli

 3. Irene Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Det är läroämbetets uppgift att upprätthålla läran och markera gräns mot heresier. Låter på dig som om du inte vill att de skall ha det uppdraget.”

  Svar

  Så länge vi har ett mischmasch mellan KURIA och BISKOPSKOLLEGIUM och därtill en kamoflerad TROSINKVISITION så länge störs FLÖDET mellan MAGISTERIET och SENSUS FIDELIUM. Flödet dememellan är förutsättning för upprätthållandet av ett MAGISTERIUM värt namnet.

  ”In the Roman Catholic Church the Magisterium is the teaching authority of the Church. This authority is understood to be embodied in the episcopacy, which is the aggregation of the current bishops of the Church in union with the Pope.” Wikpedia

  Så länge påven inte lever upp till sin roll ”den främste av likar ” utan förhäver sig och intar rollen som en furste ovan alla andra så länge kan påven inte förvänta sig att Gudsfolket ska ha RESPEKT för MAGISTERIET.

  RESPEKT är förutsättning för INTRESSE och att vilja LYSSNA och ENGAGERA sig.

  Thomas Reese SJ 6 punktsprogram :

  •Att Vatikanen omvandlas från furstehov till förvaltning. ”De flesta länder har successivt insett att en kunglig hovstat bestående av kungen och hans adel inte är ett bra regeringssätt.”
  •Att biskoparnas lagstiftande roll stärks. ”Varje generation borde anordna åtminstone ett ekumeniskt koncilium”.
  •Att de påvliga kongregationerna ersätts av valda kommissioner. ”Så kan Vatikanapparaten övervakas”.
  •Att kyrkan får ett självständigt domstolsväsende. ”Troskongregationens hantering av oliktänkande teologer utgör en av kyrkans största skandaler”.
  •Att kyrkan återgår till att utse biskopar genom val. Påvens absoluta utnämningsmakt är ett relativt modernt påfund som fått till resultat att ”påven agerar som koncernchef med biskoparna som filialchefer”.
  •Att biskopskonferenserna stärks. ”Det som kan lösas lokalt ska lösas lokalt”.

  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler

  Inte förrän detta 6 punktsprogram är genomfört kommer jag att försvara ”läroämbetets uppgift att upprätthålla läran och markera gräns mot heresier”.

  // Irène

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *