Fick nypa mig i armen när jag läste  Philip Geisters och Klaus Misgelds  inlägg på Signumbloggen  under rubrik

”Jämställdhet inom  katolska kyrkan ”

”Frågan om kvinnornas ställning i den katolska kyrkan är en ständigt aktuell och omdiskuterad fråga, som berörs i uttalanden av biskopar och lekmannaorganisationer. När exempelvis de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK – den centrala lekmannaorganisationen inom den tyska katolska kyrkan) den 18–19 november 2011 höll medlemsförsamling i Bonn, antogs ett uttalande om kvinnors och mäns jämställda samarbete (”partnerschaftliches Zusammenwirken”) inom kyrkan. I bakgrunden finns förstås den särskilt i västeuropeiska länder omdiskuterade frågan om kvinnliga präster.”

http://signum.se/jamstalldhet-inom-katolska-kyrkan/

// Irène

PS Äntligen når också  reformsträvande katolska  röster från företrädare och organisationer på kontinenten fram till kyrkliga företrädare  här uppe vid Norra Ishavet.

Svenska jesuiter har inte precis legat i framkanten när det gäller jämställdhet,  reformer inom kyrkan och värnandet om det fria ordet.  Detta i motsats till jesuiter på kontinenten och annorstädes.   Jag tänker bla  på  Stefan Kiechle SJ – provincial för de tyska jesuiterna  och fd  chef red  för tidskriften America Thomas Reese SJ och jesuiterna på red för Stimmen der Zeit mfl mfl.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=1142

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler

Ett tips till rektorn för Newmaninstitutet  Philip Geister  Ordna OBLIGATORISK  vidareutbildning i  jämställdhetsfrågor för Stiftets samtliga präster !