Kardinal Schönborn ställde igår på palmsöndagen upp i en intervju i österrikisk TV.

Schönborn vågar  att på ett ovanligt äkta och ärligt sätt  treva sig fram svar för svar på  intervjuarnas konfrontativa  frågor.

Föredömligt och modigt framträdande av en katolsk kardinal att i direktsändning våga stå för att i Jesu anda ”UTGÅ FRÅN  MÄNNISKAN  INTE LAGEN”  i sitt sätt att resonera kring tidens brännande frågor.

Det är inte ofta jag blir superimponerad av katolska kardinaler. Men jag måste tillstå att så var fallet inför kardinal Schönborns TV framträdande på palmsöndagen.

Missbruksskandalerna var första temat och Schönborn berättar att här hade han genom egna erfarenheter av katolska kyrkans ”svarta pedagogik med sadism och våld”  som ung gymnasist åsikter om de strukturella problem som måste fortsätta att bearbetas inom kyrkan.

Schönborn berättade om de åtgärder han personligen vidtagit för offren för missbruksskandalerna  i Österrike.

Intervjuaren sammanfattade  strukturfelen

”Slutet,  strängt  hierakiskt, manligt   system med undertryckt sexualitet och hermetiskt tillslutet från omvärlden. ”

Schönborn sa bla att i urvalet till prästeminarier måste  mänsklig mognad som helhet bedömas bättre.

Schönborn konfronterades också med  hyckleriet inom katolska kyrkan tex vad beträffar kommunion till frånskilda som är officiellt förbjudet med kringgås av många präster. Här  svarade Schönborn med ett citat av Baudelaire  med andemeningen  ”Hyckleriet är dygdens pris ”.

”Det är ett urmänskligt behov att inför omvärlden alltid framstå som bra ……..”

”Vissa gifta går till kommunion varje söndag trots att de beter sig illa mot sin partner.”

Schönborn nämnde att antalet kyrkobesökare halverats i Österrike på 20 år.

Starkast intryck gjorde  Schönborn då han konfronterades med anklagelser  nyligen  för att ha ställt sig bakom beslutet av en församlings val av 26 årige Florian Stangl till medlem av ett  kyrkligt  församlingsråd.

Stangl lever i ett homosexuellt partnerskap.

Schönborn beskriver hur han i samband med anklagelserna bestämde sig för att själv bilda sig en uppfattning om Stangl och bjöd honom och hans partner på middag. Stangl som arbetar inom Caritas med utvecklingsstörda barn gjorde så starkt intryck på kardinalen att han bestämde sig för att  sanktionera valet av Stangl.

”Jag tar det på mitt  på sitt samvete.”   Schönborn berättar hur han förstått att valet föll på Stangl för att just han var den mest lämplige kandidaten.

”Jag blev starkt berörd av Stangl som människa och kristen ”

”Utifrån Jesus tänkte jag att man måste utgå från människan inte lagen. I alla moralfrågor måste vi  betrakta människan. ”

”Grundkonceptet är man och kvinna och budskapet att föröka sig men vi måste samtidigt också vörda människan. ”

”Back to the  roots”  förklarade kardinalen. Vad är kyrkans uppgift? Vad behöver Gud kyrkan till ? ”

”Jo personligen tror jag att det är Jesu uppmaning  ”Följ mig ” som är budskapet.  Inte ett upprop om management utan för en GEMENSKAP av och för människor som fascineras av Jesus  och hans BUDSKAP. ”

”Det vill jag inbjuda till –  inte genom ord men genom handlingar.”

http://tvthek.orf.at/programs/1273-Pressestunde

// Irène

PS Schönborn gick också in på mycket annat som jag inte har tid att översätta men sammantaget var det en mycket intressant intervju med en kardinal som inte satt på några höga hästar utan i stället ansträngde sig att på ett respektingivnade sätt ÖVERSÄTTA Jesu LÄRJUNGEUPPDRAG  ”Följ mig ” till sitt eget  kardinalsuppdrag.

Bra jobbat !