”Vad behöver Gud kyrkan till ? ” Kardinal Schönborn frågar och ger svar

Kardinal Schönborn ställde igår på palmsöndagen upp i en intervju i österrikisk TV.

Schönborn vågar  att på ett ovanligt äkta och ärligt sätt  treva sig fram svar för svar på  intervjuarnas konfrontativa  frågor.

Föredömligt och modigt framträdande av en katolsk kardinal att i direktsändning våga stå för att i Jesu anda ”UTGÅ FRÅN  MÄNNISKAN  INTE LAGEN”  i sitt sätt att resonera kring tidens brännande frågor.

Det är inte ofta jag blir superimponerad av katolska kardinaler. Men jag måste tillstå att så var fallet inför kardinal Schönborns TV framträdande på palmsöndagen.

Missbruksskandalerna var första temat och Schönborn berättar att här hade han genom egna erfarenheter av katolska kyrkans ”svarta pedagogik med sadism och våld”  som ung gymnasist åsikter om de strukturella problem som måste fortsätta att bearbetas inom kyrkan.

Schönborn berättade om de åtgärder han personligen vidtagit för offren för missbruksskandalerna  i Österrike.

Intervjuaren sammanfattade  strukturfelen

”Slutet,  strängt  hierakiskt, manligt   system med undertryckt sexualitet och hermetiskt tillslutet från omvärlden. ”

Schönborn sa bla att i urvalet till prästeminarier måste  mänsklig mognad som helhet bedömas bättre.

Schönborn konfronterades också med  hyckleriet inom katolska kyrkan tex vad beträffar kommunion till frånskilda som är officiellt förbjudet med kringgås av många präster. Här  svarade Schönborn med ett citat av Baudelaire  med andemeningen  ”Hyckleriet är dygdens pris ”.

”Det är ett urmänskligt behov att inför omvärlden alltid framstå som bra ……..”

”Vissa gifta går till kommunion varje söndag trots att de beter sig illa mot sin partner.”

Schönborn nämnde att antalet kyrkobesökare halverats i Österrike på 20 år.

Starkast intryck gjorde  Schönborn då han konfronterades med anklagelser  nyligen  för att ha ställt sig bakom beslutet av en församlings val av 26 årige Florian Stangl till medlem av ett  kyrkligt  församlingsråd.

Stangl lever i ett homosexuellt partnerskap.

Schönborn beskriver hur han i samband med anklagelserna bestämde sig för att själv bilda sig en uppfattning om Stangl och bjöd honom och hans partner på middag. Stangl som arbetar inom Caritas med utvecklingsstörda barn gjorde så starkt intryck på kardinalen att han bestämde sig för att  sanktionera valet av Stangl.

”Jag tar det på mitt  på sitt samvete.”   Schönborn berättar hur han förstått att valet föll på Stangl för att just han var den mest lämplige kandidaten.

”Jag blev starkt berörd av Stangl som människa och kristen ”

”Utifrån Jesus tänkte jag att man måste utgå från människan inte lagen. I alla moralfrågor måste vi  betrakta människan. ”

”Grundkonceptet är man och kvinna och budskapet att föröka sig men vi måste samtidigt också vörda människan. ”

”Back to the  roots”  förklarade kardinalen. Vad är kyrkans uppgift? Vad behöver Gud kyrkan till ? ”

”Jo personligen tror jag att det är Jesu uppmaning  ”Följ mig ” som är budskapet.  Inte ett upprop om management utan för en GEMENSKAP av och för människor som fascineras av Jesus  och hans BUDSKAP. ”

”Det vill jag inbjuda till –  inte genom ord men genom handlingar.”

http://tvthek.orf.at/programs/1273-Pressestunde

// Irène

PS Schönborn gick också in på mycket annat som jag inte har tid att översätta men sammantaget var det en mycket intressant intervju med en kardinal som inte satt på några höga hästar utan i stället ansträngde sig att på ett respektingivnade sätt ÖVERSÄTTA Jesu LÄRJUNGEUPPDRAG  ”Följ mig ” till sitt eget  kardinalsuppdrag.

Bra jobbat !

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

7 svar på ”Vad behöver Gud kyrkan till ? ” Kardinal Schönborn frågar och ger svar

 1. Gert Gelotte skriver:

  Irène, vänner

  intressant intervju. Schönborn försöker trovärdigt sitta på minst två stolar samtidigt. Jag tycker det är positivt. Det innebär ju att han ser problemen och att det inte räcker att vifta med katekesen.
  Men det stora språnget återstår. Det är när han inser skillnaden mellan att respektera och att tolerera.
  Han tolererar den unge mannens registrerade partnerskap, inte av respekt för hans mänskliga värdighet, utan därför att han är så from och nyttig som kyrkorådsledamot.

  Gert

 2. Irene Nordgren skriver:

  Gert

  Jag tycker kardinal Martini häromdagen var fantastisk i sitt uttalande om homosexuellt partnerskap, men han är i kraft av sin ålder (85 år) och parkinsonsjukdom oantastlig som kardinal.

  Med tanke på att Schönborn är PABABILE så riskerar han jättemycket att inför öppen ridå i sitt resonemang ”sätta människan före lagen”, bjuda hem ett bögpar på middag och därefter ”ta på sitt samvete” att stödja ett förtroendeuppdrag inom kyrkan av någon som helt öppet lever i ett homosexuellt partnerskap.

  För att komma från en sittande kardinal betraktar jag agerandet som trendbrott. Antingen har Schönborn därigenom förlorat påvestolen eller vunnit den…………

  Ur påvevalssynpunkt valde Schönberg det osäkra före det säkra vilket alltid är imponerande.

  // Irène

 3. Gert Gelotte skriver:

  Irène,

  det var modigt av Schönborn, vilket säger mycket om tillståndet i kyrkan. Att det skall krävas ”osårbarhet” som för Martini eller en smula mod som av Schönborn för att våga diskutera uppenbara problem.

  Gert

 4. Irene Nordgren skriver:

  Gert

  Det jag noterade var att Schönborn inte en enda gång refererade till någon Vatikantext, inte till någon encyklika, inte till katekesen.

  I trängda lägen brukar kyrkliga företrädare av det mer humanana slaget snabbt plocka fram något citat från någon av andra Vatikankonciliets texter för att rädda sitt eget skinn.

  Så icke Schönborn. Han refererade direkt till Jesus. Han försökte identifiera sig med Jesus.

  Jag uppfattade att Schönborn föreställde sig hur Jesus skulle ha agerat om han hade blivit utsatt för att ta ställning till en persons tjänstetillsättning som de laglydiga fariséerna ansåg bröt mot den judiska lagen.

  Schönborns kritiker i Österrike betraktar jag som laglydiga fariséer som nu Schönborn satt på plats i kraft av sin kardinalsauktoritet.

  Jesus behöll hela sitt liv kritiker (som till slut dömde honom till döden).

  Och även 2000 år senare – den som konsekvent identifierar sig med Jesus går aldrig fri från sin samtids kritik.

  ”Laglydiga fariséer” finns i alla tider i alla kulturer. Ibland gömmer de sig under namnet fundamentalister.

  Men förhoppningsvis kan Schönborn inspirera fler kyrkoföreträdare att inte blockeras av Vatikan- och katekestexter utan i första hand se människan, det MÄNSKLIGA.

  Se människan bakom bokstaven – annars finns risk att bokstaven dödar människan.

  // Irène

 5. Irene Nordgren skriver:

  Även Signum uppmärksammar kardinal Schönborn.

  ”Enligt katolsk uppfattning får personer med homosexuell läggning inte diskrimineras, men däremot betraktas utlevd homosexualitet som moraliskt fel. Det är därför anmärkningsvärt att kardinal Schönborn nu går ut och stöder valet av en öppet homosexuellt praktiserande man till en kyrklig förtroendepost.”

  http://signum.se/kardinal-backar-upp-homosexuell-fortroendevald/

  // Irène

  PS Däremot har Signum ”missat” kardinal Martini.

 6. Thomas Andersson skriver:

  Det är inte fruktbart att använda kardinalen som en företrädare för det upproriska i likhet med de ”olydiga” som i sitt öppna brev försöker hålla honom framför sig som en mänsklig sköld.
  Thomas Andersson

 7. Irene Nordgren skriver:

  Thomas

  När kardinal Schönborn inför omvärlden högt och tydligt säger ”Jag tar det på mitt samvete” så blir han en viktig förebild för många andra kyrkliga företrädare som aldrig skulle våga något dylikt.

  Hur menar du ”inte fruktbart ? ”

  // Irène

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *