Eftersom Agneta hade problem med att publicera sitt  inlägg testar jag.  Jag vill lyfta fram Ulla Gudmundsons läsvärda krönika i Kyrkans tidning.  Hon skriver att kristendomen påverkats mycket av Platon och hans idévärld. Något som hon tror har gjort att den i likhet med Platon strävar efter en idealvärld, himmelriket, men  inte har så stor förståelse för de svåra etiska dilemman som det mänskliga livet är fyllt av.

Om Platon och antikens kristna däremot tagit mer intryck av de grekiska tragedierna, som hela tiden brottas med tillvarons omöjliga val, hade historien kunnat se annorlunda ut.

http://www.kyrkanstidning.se/kronika/det-jordiska-livets-etiska-dilemma

Jag skrev en blogg om Ulla Gudmundsons krönika igår, men den lämpar sig väl för diskussion och skulle lika gärna kunnat platsa här. Frågan är hur  kristendomen och inte minst Katolska kyrkan kan komma närmare livets villkor och hjälpa människor med de verkligt svåra valen? Och då menar jag de val, där det kanske är omöjligt att hitta ett lösning som är bra för alla.

http://katolskareformvanner.blogspot.se/2012/04/kristendomen-platon-och-de-grekiska.html

Anneli