Father Tony Flannery

Senaste numret av Reality

https://secure.redcoms.org/home/default.aspx?id=284&catid=86

The Association of Irish Priests (ACP) är störd av att  Troskongregationen lagt munkavle på en av dess grundare Father Tony Flannery  som tillhör Redemtoristorden och för vars  månadstidskrift ”Reality”  han skrivit om ämnen som preventivmedel, möjlighet för irländska präster att få gifta sig och kvinnliga präster.

Father Flannery kallades till Rom i mitten på mars för ett samtal med sin  överordnade Father Miachael Brehl.  I Rom fick Flannery reda på av sin överordnade att denne varit kallad till kardinal Levada prefekt för Troskongregationen som uttryckt bekymmer över ”renlärigheten ” i  vissa åsikter som Flannery uttryckt i tidskriften Reality som utges av de irländska Redemtoristerna och har en upplaga på 6.500.

Troskongregationen var också bekymrad över Flannerys ledande roll i ACP där 820 av Irlands 3400 präster är medlemmar.

Flannerys överordande har nu förbjudit Flannery att fortsättningvis skriva eller tala om de aktuella ämnena. Flannery har också blivit ombedd att under 6 veckor i något kloster be och reflektera över allt detta och som hans överordande hoppades skulle resultera i att Flannery  åter skulle tänka med kyrkan “Sentire cum Ecclesia”.

Chefredaktören för Reality Father Gerard Moloney har också blivit tillsagd att inte skriva om ovan nämnda ämnen.

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/homepage/world-news/detail/articolo/irlanda-ireland-chiesa-church-iglesia-14186/

//  Irène

PS   Konsekvenserna av Vatikanens patologiska kontrollbehov upprepar sig ständigt.

”Vatikanen utövat påtryckningar på jesuiterna tidskrift Theological Studies”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=3402

I samband med att kardinal Ratzinger valdes till påve ”valde”  tidskriften Americas chefredaktör  Thomas Reese att avgå.

“Jesuit officials in Rome said Thomas J. Reese, S.J., resigned as editor in chief of America magazine after repeated complaints from then-Cardinal Joseph Ratzinger, who objected to the magazine’s treatment of sensitive church issues. José M. de Vera, S.J., spokesman for the Society of Jesus in Rome, said Father Reese decided to resign after discussing the situation with his Jesuit superiors, following Cardinal Ratzinger’s election as Pope Benedict XVI. Father de Vera acknowledged that pressure had been coming from the Vatican for several years.”

http://www.americamagazine.org/content/article.cfm?article_id=4197

Som katolik i en demokratisk stat undrar jag ständigt hur länge Vatikanens attacker mot sina medlemmars tanke- åsikts – och yttrandefrihet ska få fortsätta.  Hur länge ska Vatikanens terror mot sina egna medlemmars samvets-och åsiktsfrihet  få fortsätta?

Hur fungerar Europakonventionen och  FN deklaration om mänskliga rättigheter (bla  tanke- samvets-och yttrandefrihet) i förhållande till staten Vatikanen ?

Kan staten Vatikanen  få utnyttja en stats rättigheter utan att ha skyldigheter ?

Jag citerar en mening ur ett dokument från Regeringskansliet / Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter i Vatikanstaten

”Följaktligen innebär Vatikanstatens speciella natur också att dess efterlevande av de mänskliga rättigheterna inte kan analyseras på samma grunder som andra stater.”

Skulle vara intressant och spännande att få lära sig mer om Vatikanstatens ”speciella natur ”  och närmare bestämt vad det är mer SPECIFIKT i denna ”speciella natur ” som motiverar  att  tanke -åsikts -samvets och yttrandefrihet får sättas ur spel.

Katoliker får inte skilja sig

inte använda preventivmedel

präster måste leva i obligatoriskt celibat

homosexuella måste leva i celibat

kvinnor får inte bli ämbetsbärare

samvetsfrihetens utnyttjande  bestraffas

yttrandefrihetens utnyttjande bestraffas

Påven tvingar katoliker att tro att Gud vänt sig till påven för att få hjälp med negativ  SÄRBEHANDLING av katoliker vilket påven tyvärr inte kan göra något åt, hur gärna än skulle vilja.