DAGEN  idag 11 mars

”Vatikanens dialogforum för livsåskådningssamtal där ateister och troende ska mötas kommer till Sverige”

”Ateister och troende – i höst ska de mötas i Stockholm, på inbjudan av katolska kyrkan. Men inte i något ordkrig, utan i ett dialogsamtal om livsfrågor. Initiativet är Vatikanens.

”Det kallas Hedningarnas förgård, dialogforumet för livs-åskådningssamtal mellan troende och icke-troende, som sedan ett år tillbaka konsekvent dyker upp på olika platser runt om i världen. Det har beskrivits som en plats för möten och mångfald, en mötesplats mellan tro och förnuft, där de bägge inte är varandras motsägelser. Och som försök till ett närmande som kanske kan bryta ner några av de murar som de troende och de icke-troende rest mellan varandra.”

”I höst kommer Hedningarnas förgård till Stockholm. Bland samtalsdeltagarna finns flera tunga svenska namn, representanter för vitt skilda livsåskådningar och vetenskapliga discipliner. Författarna PC Jersild och Torgny Lindgren, (den förste har kallats för sekulär humanist, den andre är katolik), Georg Klein, professor i tumörbiologi och ateist, Lundabiskopen Antjé Jackelén, filosofiprofessorn Åsa Wikforss, Ingemar Ernberg, liksom Klein tumörbiolog och författare till boken ”Vad är liv?” och fysikern Ulf Danielsson, känd från tv, radio och häromåret en uppskattad sommarvärd i P1. Samtalet mellan dessa intellektuella spetspersonligheter kommer att följas av ett samtal mellan unga svenskar. Det första organiseras i samarbete med Kungliga vetenskapsakademin, det andra i samarbete med Fryshuset.”

”Projektet som går ut på att samla människor med ofta diametralt olika syn på livets frågor har sjösatts av Påvliga kulturrådet vars president, kardinal Gianfranco Ravasi, är dess eldsjäl. Men själva tanken kommer från Benedikt XVI som 2009, efter ett besök i det sekulariserade Tjeckien, tog upp sin önskan om dialog med dem som inte tror på Gud.- Dialogen mellan religioner måste kompletteras med dialogen med dem som ser religionen som något främmande. Jag anser att kyrkan bör öppna något slag av ”hedningarnas förgård”, sa han.”

Kardinal Ravasi

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=304787

// Irène

PS    Syftet med Hedningarnas förgård är att människor med olika uppfattningar i tros- och livsåskådningsfrågor ska lära sig leva i fred och samförstånd.

Jag instämmer till fullo med John F. Allen som i samband med att Hedningarnas förgård hölls i Paris förra året skrev i NCR

”Somewhere deep in their souls, most Catholics long to feel proud of their church and its leaders. At times, however, that sense of pride can seem all but buried under an avalanche of heartache and bad news.”

http://ncronline.org/blogs/all-things-catholic/courtyard-gentiles-promises-boost-catholic-pride

I varje fall kan svenska katoliker och icke katoliker vara mycket stolta över Sveriges ambassadör i Vatikanen !

Att Hedningarnas förgård nu kommer till Stockholm 13-14 september är helt Ulla Gudmundsons förtjänst genom hennes särsklilt goda kontakter med kardinal Ravasi – chef  för påvliga kulturrådet.

”Namnet Hedningarnas förgård (italienska: Cortile dei Gentili, engelska: Courtyard of the Gentiles) syftar på den del av det judiska templet i Jerusalem dit icke judar var välkomna in för att be. Templet förstördes av romarna år 70 e Kr.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=4401

Sandro Magister skrev så här i samband  Hedningarnas förgård i Paris i mars förra året

”But theirs is not a closed courtyard, as Paul said in writing to the Christians of Ephesus. Because Christ knocked down precisely that wall of separation which divided Jews and gentiles, ”in order to create in himself, of the two, a single new man, making peace, reconciling both in a single body.”

This was the goal in Paris. Believers and agnostics spoke out in friendship. On borderland terrain. Each with his feet planted in his own space, but ready to listen to the reasons of the other.”

Från en  storbildsskärm höll påven ett tal i Paris som avlutades så här om  ”förgården till den OKÄNDE GUDEN”

”The fundamental structure of Christian proclamation ’outwards’ – towards searching and questioning mankind – is seen in Saint Paul’s address at the Areopagus […]:  ’He seems to be a preacher of foreign divinities’ (Acts 17:18).  To this, Paul responds:  I have found an altar of yours with this inscription:  ‘to an unknown god’.  What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you (17:23).  Paul is not proclaiming unknown gods.  He is proclaiming him whom men do not know and yet do know – the unknown-known; the one they are seeking, whom ultimately they know already, and who yet remains the unknown and unrecognizable.  The deepest layer of human thinking and feeling somehow knows that he must exist, that at the beginning of all things, there must be not irrationality, but creative Reason – not blind chance, but freedom.  Yet even though all men somehow know this, as Paul expressly says in the Letter to the Romans (1:21), this knowledge remains unreal:  a God who is merely imagined and invented is not God at all.  If he does not reveal himself, we cannot gain access to him.

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1347285?eng=y

Ett bra tal.  Ännu bättre skulle det bli på jorden om påven dessutom slutade dra så absurda konsekvenser av Guds existens för GUDSTROENDE katolska människors VARDAGSLIV.

Ju förr påven tex slutar att försöka sälja idén att Gud inte vill att människan ska använda sig av vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller människans fortplantning och människans homosexualitet – och att hindra kvinnor att stå till Guds förfogande som präster och hindra Gudstroende omgifta katoliker som misslyckats i tidigare  äktenskap  att motta kommunion och tvinga Gudstroende män att välja mellan äktenskapets och prästvigingens sakrament –så har påven tagit steget som visar att han står med båda fötterna på jorden vilket är förutsättning för TROVÄRDIGHET.