SSPX Bernard Fellay och tolkningsföreträdet om andra Vatikankonciliet

Rom väntas nu  ta definitiv ställning  till de ”doktrinära frågorna” kring SSPX.   Det ryktas om en personalprelatur.  Om SSPX i samband med detta spricker återstår att se.

Bernard Fellay  ger här intressant intervju i vilken han hävdar att ”den allmänna uppfattningen om VAT 2 är fel vilket är en uppfattning som också delas av Roms auktoriteter.”

http://www.youtube.com/watch?v=DdnJigNzTuY&feature=player_embedded#!

Alltsedan Andra Vatikankonciliet satte sig dess  främste motståndare rasisten och högerextremisten Marcel Lefebvre till motvärn.  Katolska  kyrkans nya inställning till andra religioner var inget Lefebvre  ville höra talas om.  Han grundade 1970 SSPX  och ett prästseminarium i Econe där Lefebvre i godan ro fick sprida och lära ut sina antipatier mot Vat 2 under 18 års tid.

Detta berodde på att andra Vatikanskonciliet alltid haft också andra motståndare inom Vatikanen som dock valt att operera mer diskret men alltid hållt Lefebvre om ryggen inom hierarkin. Inte förrän 1988 när Lefebvre ville säkerställa att det fanns nya biskopar som kunde ge hans arv vidare och när han olagligt vigde  4 nya biskopar Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson och Alfonso de Galarreta tvingades Rom att exkommunicera Lefebvre. Då hade dock mängder med nya präster redan vigts och spritt ut sig INOM  katolska kyrkan.

Att omintetgöra Vat 2 ligger i SSPX intresse.  SSPX vill på alla sätt vrida katolska kyrkan tillbaka till förkonciliär tid.

I samband med att Willimason avslöjades som förintelseförnekare  skrev Fellay bla i ett brev  till SVT nedanstående rader

”It is shameful to use an interview on religious matters to introduce secular and controversial issues with the obvious intention of maligning the activity of our religious Society. Suc vile attempt will not reach its goal. The Society of Saint Pius X will not renounce its intention to bring the true Catholic Faith and sacraments to Swedish Catholics who have a right to both.

Menzingen, 21th Januari 2009 Bernhard Fellay”

Den katolska historieprofessorn Ylva Maria Werner skriver under rubriken ”SSPX tar avstånd från såväl rasism som antisemitism”  i kommentar på Newsmill

”Går det att belägga att SVT medvetet la sändningen samma vecka som exkommunikationen av SSPX upphävdes? Detta visar i så fall att man var ute efter att skada den katolska kyrkan. Dock är det märkligt att man i Vatikanen inte kände till Williamsons åsikter i denna fråga, vilka han ju gett uttryck för många gånger tidigare.”

Det skulle alltså enligt YMW vara skadligt för katolska kyrkan att Williamson avslöjades.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/01/sspx-tar-avst-nd-fr-n-s-v-l-rasism-som-antisemitism

Och hur naiv får en yrkeshistoriker vara.

Om det är något som skadar kyrkan så är det regimtrogna historiker typ Yvonne Maria Werner.

Även om påven personligen inte känt till fallet Williamson så är det självklart att Williamson varit känd och erkänd bland Vatikanfolk som därifrån hållt SSPX om ryggen i åratal.  Det hela visar snarare att påven inte har koll på läget INOM Vatikanen och därför borde gå i pension. Det är oerhört farligt med gamla ledare inom stora svåröverskådliga organisationer där personalen drar år olika håll.

// Irène

PS  Kan vara på sin plats att påminna om vad Ulf Jonson 2009 skrev om  SSPX   i samband med att Signum ville  solidarisera sig med stiftets negativa syn på Katolsk Vision.

”Samtidigt är det känt att delar av deras rörelse har kopplingar till antisemitism och högerextremism.”

Vi får se om Signum vågar hålla fast vid denna uppfattning om påven tar SSPX till nåder.

”Men i långa stycken låter manifestet från Katolsk vision som önskelistan från en grupp övervintrande gamla 68:or.”

Det säger Ulf Jonson som tackar och tar emot allt vad hans 85-årige påve och övriga 20-talister inom Vatikanen säger.

http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

8 svar på SSPX Bernard Fellay och tolkningsföreträdet om andra Vatikankonciliet

 1. Gert Gelotte skriver:

  Irène (och Ulf),

  när jag läser Ulf Jonsons SJ spya över Katolsk Vision från 2009 så träffar den väl mest honom själv. Med tanke på allt som hänt sedan dess undrar jag om han skulle välja samma ord i dag. Det vore intressant att fråga honom.
  Så om han läser detta så ställer jag härmed frågan:

  Ulf, skulle du uttrycka dig lika tvärsäkert fördömande om Katolsk Vision idag?

  Gert Gelotte

 2. Thorsten Schütte skriver:

  Det är svårt för en intresserad protestant som jag att informera sig balanserat om den Katolska Kyrkan. Officiella och apologetiska sajter ger en förskönande ”frid tch fröjd” bild, sajter som den här fokuserar bara på problemen.

 3. Anneli Magnusson skriver:

  Thorsten,
  För det som du kallar en balanserad syn på Katolska kyrkan kan Ulla Gudmundsons blogg
  http://blogg.ud.se/gudmundson/ och krönikor i Kyrkans tidning http://www.kyrkanstidning.se/node/28696.vara ett alternativ. Som diplomat och Sveriges ambassadör vid heliga stolen ger hon en nyanserad bild av Katolska kyrkan och jag tycker att hon lyckas bra med att uppmärksamma mångfalden bland katolikerna.
  Anneli

 4. Thorsten Schütte skriver:

  Aha, tack Anneli!

 5. Anneli Magnusson skriver:

  Thorsten,
  Väl bekomme 🙂

  Gert,
  Jag vet inte det. Troligen var Ulf Jonsson främst ute efter att få uppskattning hos den grupp medelålders och äldre värdekonservativa kristna akademiker, företrädesvis män, som han själv tillhör. Vad andra tyckte spelade troligen mindre roll.
  Anneli

 6. Jack skriver:

  Denna fördömelse av andra människor och Kyrkans tro. Denna rasistiska Lefebvre, om han nu har uttalat något om ras eller så är ju obekant för alla, men när han sa att muslimer skulle ta och bomba Europa hade Lefebvre helt fel. Självmordsbombaren i Stockholm hade helt klart gått vilse. Synd att Ärkebiskopens fader dog i koncentrationslägret, han måste uppenbart uppfostrat barnen (Lefebvre och hans syskon) till riktiga nazister!

  Synd att Iréne inte lyssnar på Rösten, utan på sina egna röster, egna åsikter och framförallt känslor. Synd att vi inte tillhör samma Kyrka. Den Kyrka jag tillhör har aldrig inom sällan skådat slag vittnat om det du tror, eller det Katolsk Vision förespråkar. Andra Vatikankonciliet framstår som uråldrigt jämförelse med Katolsk Vision och dess yttranden. Vad är nästa steg, förnekandet av Den Obefläckade Avelsen, Uppståndelsen eller Mässoffret, vad mer tvivlar Iréne på?

  Låtom oss bejda!

 7. Samuel Johansson skriver:

  Gert, vänner.

  ”Ulf, skulle du uttrycka dig lika tvärsäkert fördömande om Katolsk Vision idag?”

  Sannolikheten att Ulf Jonsson svarar är nog noll, så jag gör ett inpass utifrån hans formulering av en filosofi jag delar med honom och som han avslutar sin artikel med: ”Att hitta balansen mellan kontinuitet och förändring är kanske lika svårt som att segla rakt mellan Skylla och Karybdis”.

  Jag vill hävda att den katolska reformrörelsen står just för balansen mellan kontinuitet och förändring.

  Ulf Jonsson har naturligtvis rätt i att om Kyrkan rycks upp med rötterna dör hon och att dessa livets rötter kan sägas vara ”den bibliska uppenbarelsen” och att den nödvändiga förändringen består i ”den levande trostraditionens kontinuerliga tolkning” dvs tillämpning i nya historiska kontexter.

  Så visst är uppenbarelsen fundamental och tolkningstraditionen vital, men som Jesus säger i Johannes 5: ”skrifterna vittnar om mig” och för att få liv måste vi komma till honom, den levande urkällan; vår tro är hjärtats och tankens öppnande för honom som ger oss liv i en personlig relation genom Anden, något alla troende begåvats med – själva trons tillit till Gud är beviset.

  Därför är det oriktigt av Kyrkan och Jonsson att hävda ”ubi episcopus, ibi ecclesia – där biskopen är, där är kyrkan”. Istället gäller att där Kristus bekänns, där är Kyrkan; ”där två eller tre är samlade i mitt namn där är jag”. Ingenting i Skriften kan tas till intäkt för tanken att Gud kan monopoliseras av vare sig ett patriarkat eller något annat maktsuktande prästerskap. Klerikalismens tid är förbi.

  Templet är rivet. Guds Ande är fri. Och så är vi. Varje troendes hjärta är ett allraheligaste rum för Gud.

  Så när Ulf Jonsson, liksom biskopen, dömer ut KV-manifestet eftersom det ”förespråkar homoäktenskap, möjlighet till skilsmässa och omgifte, och öppet nattvardsbord för alla oberoende av religiös tillhörighet” så dömer han ut dem Jesus visat att han bekänner sig till: alla människor som söker gemenskap med Gud, oavsett vilken moral de praktiserar.

  Var det inte just kärleken till syndarna fariséerna anklagade Jesus för? Vi vet vad Jesus ansåg om fariseismens fixering vid formalia. Och vi vet därför vad han anser om vår tids klerikala fariseism. Den gamla legalismen har ogiltigförklarats till förmån för imperativet att älska som Gud älskar oss i Kristus.

  ”Gemenskaper där kritik inte är tillåten är farliga och riskerar att bli omänskliga.” skriver Jonsson. Helt riktigt.

  Samuel.

 8. Irene Nordgren skriver:

  Samuel

  Min uppfattning är att när vi talar om beredskap för reformer inom katolska kyrkan så bör en distinktion göras mellan den katolska kyrkan i Sverige och katolska kyrkan låt oss säga på kontinenten.

  Här råder en himmelsvid skillnad.

  Jag har sagt det förut . Jag säger det igen. Svenska katolska kyrkan är en ankdamm som behärskas av några ledarankor som ser till att övriga ankor simmar omkring lugnt och stilla och inte kvackar för högt.

  Det är som natt och dag när det gäller beredskap för debatt och diskussioner om reformer i Sverige och ute iden världsvida katolska kyrkan.

  I Sverige hålls katoliker MEDVETET okunniga om vad som händer därute i den katolska världen. Alltså jag menar när det gäller just reformarbete. Katolskt Magasin är som ett skämt i detta avseende när det gäller att spegla vad som händer ute den världsvida katolska kyrkan. Och även i Signum sorteras nyhetsflödet mycket noga vad reformrörelsearbete beträffar.

  Sedan Ulf Jonsson raljerade över Katolsk Vision 2009 har mycket hänt därute i katolska kyrkan i Tyskland, i Österrike, på Irland osv. Katolsk Visions Manifest som Ulf Jonsson raljerade över var som en slags förelöpare till Memorandum som kom 2011.

  http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1941

  En nyhet Ulf Jonsson inte direkt kastade sig över. Som nyhet fanns den inte med alls om jag minns rätt. Anders Piltz vinklade i Signum så småningom Memorandum utifrån den svenska ankdammsmodellen. Men till Signums heder ska sägas att sr Madeleine Fredell sedan fick in en artikel som kunde korrigera Anders Piltz provinsiella tolkning av Memorandum.

  I sin ledarartikel från 2009 skriver Ulf Jonsson

  ”Katolsk vision, som förstår sig som en del av det som på andra håll kallas Kirche von unten”

  ”Kirche von unten” är ett ekumeniskt nätverk som dock aldrig nämnts i KV sammanhang.

  Svårt att säga om det var ett medvetet eller omedvetet fel av Ulf Jonsson för att slippa nämna begreppet Wir sind Kirche som är betydligt mer känt än Kirche von unten och som Katolsk Vision ”förstår sig som en del av ”. Wir sind Kirche är en INOMKATOLSK världsvid reformrörelse och något helt annat är prästbrödraskapet SSPX.

  Dessa 2 fenomen går inte att jämföra med varandra. Wir sind Kirche går inte att raljera med på samma sätt som UF gör med Katolsk Vision och därför ligger det kanske i UF intresse att inte nämna Wir sind Kirche i sin ledare vars syfte – som jag ser det- var att desinformera svenska katoliker så de håller sig lugna i ankdammen.

  Som tur är finns det betydligt intressantare, mer reformvänliga och betydligt mindre tillagsinställda jesuiter och teologer ute i den världsvida katolska kyrkan är Ulf Jonsson och Anders Piltz i Sverige.

  Här i Sverige finns INTE EN ENDA katolsk teolog som vågar kommentera och kritisera vad som händer inom den högsta katolska hierarkin i Vatikanen.

  Det är denna katolska tysthetens kultur som gör att man får andnöd i den svenska ankdammen.

  Att yrkeshistoriker som Ylva Maria Werner nu ser som sin katolska TROSUPPGIFT att på Newsmill rentvätta SSPX från misstankar om rasism och antisemitism inför ett eventuell återförening med Rom är bedrövligt.

  Min TROSUPPGIFT som katolik ser jag att på KV blogg informera om internationellt reformarbete.

  // Irène

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *