Läs syster Medeleine Fredells  helt lysande artikel om USA ordenssystrar på Dominikansystarnas hemsida

Troskongregationens lärogenomgång av ordenssystrarnas paraplyorganisation i USA

”Med det förtroende som ordenssystrarna har i USA borde deras korporativa uttalanden tas på allvar av kyrkans hierarki och inte avfärdas som olydnad. Den senaste tidens massmediala uppmärksamhet visar snarare på att systrarna fört folkets talan och därmed givit uttryck åt ett verkligt sensus fidelium.”

http://www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=39

// Irène

PS  Syster Madeleine Fredell, Sveriges svar på syster Joan Chittister  –   vårt hopp i det romerska rikets yttersta utpost.