Vänner,

de svenska jesuiternas tidskrift Signum innehåller en ovanligt balanserad artikel om celibatet

http://signum.se/det-kontroversiella-celibatet/

Författaren noterar att båda sidor i debatten missbrukar sina argument. Möjligen lägger han den större skulden på motståndarna, men det kan ju bero på det egna perspektivet.

En fråga förblir dock lika obesvarad som uppenbar. Om nu celibatet i huvudsak är bra och en överväldigande majoritet av dess utövare nöjda, varför tvinga de andra?

Det finns goda skäl för celibat. Men var finns de goda skälen för celibatstvång?

Ingen vill, så vitt jag känner till, avskaffa celibatet i betydelsen frivilligt vald livsstil.

Vad det handlar om är att i respekt för människans värdighet avskaffa celibatstvånget. Observera nu vad jag skrivit. Jag har inte skrivit att celibatet är ovärdigt. Vad jag skrivit är att tvånget är ovärdigt.

Varken präster eller lekmän är den kyrkliga ledningens egendom. Följaktligen får de inte heller behandlas som sådan.

Gert Gelotte