Bengt

Jag frågade

Skulle du varit lika kritisk om LWCR hade inbjudit Elizabeth Johnson att tala utifrån sin bok ”Quest for the Living God” på mötet ?

Du skriver

”Svar på Irènes fråga: En definitionsfråga, men i huvudsak ja, om vi med kristen tro avser kristenhetens tro, den bibliska, apostoliska, katolska (allmännerliga) som ärvts och som bekänner Jesus som sann Gud och sann människa, och Guds treeninghet enl apostoliska och nicenska trosbekännelserna.”

Du är tålmodig och ställer alltid upp som vår samtalspartner och jag respekterar ditt sätt att svara på min fråga.

Men tillåt mig att delge dig vad ditt svar säger mig.

Du brukar ofta vara rätt mångordig och uttömmande men inte denna gång. Jag förstår inte hur ditt korthuggna svar – som jag mer läser som ett vedertaget korrekt katolskt Credo – besvarar den fråga jag ställde till dig.

Varje ord du använder vill du liksom ska vara inhugget i sten – i bergfast  katolsk katekeslära.

Men Guds treenighets Ande går per definition inte att huggas  in i sten  eller fångas  i någon katolsk troslära.

Jag tror att vi fram tills nu levt i Treenighetens FADER och SON tid och att nu börjar Treenighetens HELIGE ANDE  sitt tidevarv på jorden.

Hur lätt är det att tala om Anden i mänskliga ord och begrepp ?  Inte lätt alls.  Många blir rädda och alla uttalanden avskrivs som flum  eller i din terminologi New Age som oavsett att det inte är ditt syfte av många upplevs som något mycket opålitligt som definitivt inte har med kristen tro att göra.

Om nu den Helige Ande ingår i kristen tro så får vi inte undandra oss att tala om Anden. Varje människa som gör ett försök att ”komma åt”  Anden kommer omedelbart att finna hur  komplicerat det är.  Hur orden kommer till korta……..

Varför då fnysa  åt Barbara Marx Hubbard som gett sig in på detta otroligt svåra projekt och som varit till inspiration  för ordenssystrarna ?

Elizabeth Johnson säger ”The universality of the church is served precisely by these centers ‘ fidelity to the quest for the living God in their own particular circumstances.”

Det jag hör att Elizabeth Johnson säger är att kyrkans UNIVERSALITET måste sökas i olika PARTKULÄRA sammanhang dvs INOM och UTOM  egen och andra religioners partikularitet.

Och närmast till hands är bla judendomen.

Den helige Ande som jag tror inom judendomen motsvaras av Shekinah – ett hebreiskt feminint ord och begrepp som betyder att ”ha sin boning i” , att ”dväljas i”.

En judisk rabbin har lärt mig att det hebreiska ordet ”mishkan” har samma rot som Shekinah och betyder tabernakel. Denna ”bärbara Guds boning” som judarna bar med sig i öknen.

Judendomen talar också om Tikkun olam, att laga världen.

Vad är det ordenssystrarna gör om inte att försöka laga denna trasiga värld.

// Irène