Vänner,

På kyrktorget i dag fick jag frågan vad jag tycker om arrangemanget Hedningarnas förgård? Jag svarade att jag tyvärr inte varit där, men att det av allt att döma varit ett mycket bra arrangemang?

– Jag tycker precis tvärtom, replikerade frågaren och fortsatte:

– En debatt mellan troende och icke troende är meningslös. Frågan om Gud finns leder ingenstans. Det vore bättre att arrangera ett möte mellan olika troende.

Det ena behöver ju inte utesluta det andra, svarade jag.

Men visst, frågan om Gud finns leder ingenstans. Oberoende av svar är faktaunderlaget det samma. Troende som otroende vet vi lika lite. Ändå är frågan ofrånkomlig och nödvändig att diskutera så länge någon ställer den.

Men det finns mer meningsfulla frågor troende och otroende emellan. Särskilt följande.

Vilken Gud tror jag på och vilken Gud tror du inte på?

Varför förutsätter du att jag tror på den Gud du inte tror på?

Varför förutsätter jag att den Gud du inte tror på är den Gud jag tror på?

Med utgångspunkt från dessa frågor tror jag troende och icke troende kan berika varandra på ett sätt som frågan om Gud finns aldrig kan göra.

Vad anser ni?

Gert