Bengt

Mot bakgrund av Gerts brev som du verkar tycka är helt onödigt skriver  du till oss idag

”Tala fritt, fortsätt ett konstruktivt samtal. Det behövs ingen biskopssanktion för.”

Då känner jag mig föranlåten att friska upp ditt minne genom att länka till vad som som står om Katolsk Vision på Wikipedia.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Katolsk_Vision

”I advent 2005 reagerade biskop Anders Arborelius på ett manifest av Katolsk vision med ett upprop att besinna sig och vända om. Uttalandet förnyades 8 september 2009: ”Återigen ser jag mig tvungen att påpeka att ”Katolsk Vision” på intet sätt återspeglar det som är den Katolska kyrkans tro och att man inte har något bemyndigande att kalla sig ”katolsk””.

Så länge inte biskop Anders på katolska kyrkans hemsida  tar tillbaka sina ord kommer de att fortsättningsvis  länkas till av  personer i vars intresse det ligger att polariseringen mellan olika grupperingar   inom Stiftet hålls vid liv (även om Wikipediatexten  ändras)  Grupperingar som tex biskop Anders på olika sätt visar att han favoriserar.  De är sådana grupper som kontinuerligt håller biskop Anders  ord om KV levande på nätet och vidmakthåller ett ställningskrig.

”Katolsk vision är inte representativ för vare sig katolsk tro eller katolska lekmän. Dess medlemmar bör ompröva sin ståndpunkt. Biskopen vädjar faderligt till dem.”

http://kristkonung.se/nova1205gelotteetepiscopus.html

Bengt du skriver så rätt och riktigt

”Kyrkan är katolsk i betydelsen enhet i mångfald och hennes communio omfattar alla på Kristus troende förenade genom dopet, d.v.s. sträcker sig långt utanför Romersk katolska kyrkans synliga struktur.”

Vad är det för communio / gemenskap att biskop Anders OFFENTLIGT går  ut med att Katolsk Vision ”inte har något bemyndigande att kalla sig ”katolsk””.”

Det är alltid högste chefen inom en organisation som bestämmer  samtalsklimat  och takhöjd  dvs om det ska vara högt i tak eller om folk ska gå omkring och huka  pga av den låga takhöjden vad öppenhet  och mångfald beträffar  i åsikter, uppfattningar  och VISIONER.

Om  samtalsklimatet ska bli bättre i Stockholms katolska Stift och katoliker av alla sorter  ska kunna känna sig hemma  och få möjlighet att utvecklas krävs  att biskopen  aktivt  medverkar  till detta tex genom att hörsamma Gerts offentligt ställda fråga.

Bengt  du  skriver vidare om ”tissel och tassel ” och att ” en feghetskultur leder till ett förgiftat klimat”

Så sant som det är sagt.

Men utan biskopens aktiva medverkan blir det svårt att förändra samtalsklimatet inom   Stockholms katolska Stift.

”Sanningen ska göra er  fria ” predikade biskopen igår på Kristus Konungens dag.

Vad har vi att frukta ?

// Irène

PS

Bengt

Du skriver  om biskopen

”Skulle man fråga honom tror jag han skulle säga som biskop William Kenney sade förra året på Justitia et Pax´genusseminarium: Att enligt Katolska kyrkans nuvarande självförståelse är prästämbetet förbehållet män, men att man inte kan förbjuda att diskutera frågan.”

Om det är så som du tror så är det avgörande viktigt att biskopen SJÄLV säger detta  OFFENTLIGT som svar på Gerts fråga. Varken mer eller mindre.

Och Bengt känn din vågmästarroll att också tycka så genom att skriva under Gerts fråga eller inte.