Bengt

Du skriver till Gert

”Först använder du din ställning som journalist på GP att skriva en ledarkommentar helt enligt din tolkning och framföra din åsikt i en kyrklig konflikt. Det är i sig inget anmärkningsvärt, att journalister har tolkningsföreträde på sina egna ledarsidor är OK så länge det finns en fri press och andra tidningar som kan matcha. Men sedan riggar du en situation genom att ställa en offentlig fråga till biskop Anders och intrigerar för att så många som möjligt skall stödja dig i att tvinga biskopen att svara på det sätt som du vill. Det blir en slags interaktiv eller intrigativ journalistik där du hela tiden har kontrollen.”

Jag vet inte om du här ger uttryck för  det katolska biskopsämbetets syn på Gert Gelotte  eller om detta är din privata uppfattning.

Det är illa i båda fallen men naturligtvis riktigt, riktigt  illa om detta är hur en katolsk biskop ser på tingens ordning i  Sverige.

Saken är den att katolska kyrkan i Sverige är nästan totalt ovan vid att få OFFENTLIG INOMKATOLSK kritik.

Man beklagar sig gärna hur illa behandlad man blir från svenska media  och hur  dumma och okunniga svenska journalister är om katolska kyrkan.

Här kommer nu en katolsk journalist och tillika ledarskribent  (som inte är nyfrälst och nykonverterad  och som inte springer på middagar på BÄ)  med unik kunskap om hur det katolska systemet fungerar och skriver en initierad och kritisk artikel  med anledning av Vatikanens orättfärdiga behandling av Roy Bourgeois och därefter helt öppet ställer en för många svenska katoliker oerhört angelägen och rättmätig fråga till biskopen och uppmanar att de som vill stödja honom ska göra det med sin namnunderskrift samt motivering.

Om du väljer att beskriva detta i termer av ”rigga”, ” intrigera” och ”subversiv verksamhet”så faller detta enbart tillbaka på dig och  biskopen –  om du är hans språkrör.

Runt om i den katolska världen är  upprördheten stor över  Roy Bourgeois behandling och detta har  åter ökat polariseringen mellan världens reformsökande katoliker och tradionalister.

Stockholms katolska Stift är på den punkten inget undantag.

Sorgligt är ordet.

// Irène

PS  Anneli

Om den pragmatiske biskop Fjärstedt som står högt i kurs hos biskop Anders

http://www.dagen.se/opinion/kyrkan-ar-en-om-vi-vill-det/