Bengt

Låt mig först säga att jag håller med om att en  farlig och oroväckande  tendens  till  ökad antisemitism  håller på att breda ut sig i Sverige och dess grannland Danmark såväl som i övriga Europa.

Tyvärr uppfattar  jag dock Israels ambassadör Isaac Bachmans artikel i Dagen – som du idag refererar till  – på ett diametralt annorlunda sätt än du.

Jag bedömer att Isaac Bachmans artikel snarare bidrar till ytterligare  POLARISERING   mellan olika värderingar  av konflikten Israel / Palestina dvs i förlängningen ökad  antisemitism  och islamofobi.

Att du och jag bedömer Israel / Palestina konflikten helt olika beror på att våra uppfattningar bygger på olika INOMISRAELISKA  / INOMJUDISKA  referenser vilka i sin tur genererar  olika kristna och muslimska uppfattningar.

Du hämtar material till att bygga upp din bild av dagens konflikt Israel /Palestina  från den kristna ultrahögern – med sitt  orakel  i Sverige  Ulf Ekman – som i sin tur bygger sin uppfattning på judisk  ULTRAHÖGERPOLITIK.

Jag har också mina judiska orakel men det  är helt andra personer med förankring i inomisraeliska freds- och mänskliga rättighetsrörelser , vilka ser sitt land Israels  konflikt med Palestina  OCKSÅ  ur Palestiniernas ögon och inte på det ENÖGDA sätt som Israels ambassadör gör i sin mycket  onyanserade  artikel.

Vilka länkar vi bloggare hänvisar  till dvs med vilket material vi underbygger våra argument  säger en hel del om hur vi tänker.

Exempel

Du refererar till Dagenartikeln av Isaac Bachman men inte till nedanstående Dagenartikel från 4 dec

”Protester efter Israels nya bosättningsplaner”

http://www.dagen.se/nyheter/protester-efter-israels-nya-bosattningsplaner/

http://www.dagen.se/opinion/debatt/stoppa-demoniseringen-av-judar/

http://bengtmalmgren.wordpress.com/2012/12/19/israels-ambassador-stoppa-demonisering-av-judar/

Varför inte ?

Den  artikeln är lackmustestet på att allt som skrivs om konflikten Israel / Palestina ALLTID måste innehålla uppgifter och information om  HÖGERREGERINGEN  Netanyahus bosättningspolitik för att kunna tas på allvar.

Som du själv kan konstatera så finns inte ett ljud om bosättningsproblematiken i Isaac Bachmans artikel  vilket medför att den artikeln  ytterligare  bara är en  oseriös partsinlaga från den mycket aggressiva judiska ULTRAHÖGERN.

Vill världen fred är det helt andra kristna och judisk-palestinska röster som måste lyftas fram i den allmänna debatten för att balansera  de högljudda kristna och judiska högerfalangerna.

// Irène

PS Jag har tidigare deltagit i debatten i Kyrkans Tidning om  Ulf Ekman och hans Operation Jabotinsky.

Min artikel i KT bemöttes då i en kommentar av  Livets Ords pressansvarige Magnus Dahlberg  som att vara

”snurrig, ogenomtänkt, osammanhängande, utan verklighetsförankring.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=3378