Om nu biskop Anders inte bryr sig om varningar som utfärdats mot Ulf Ekman och Livets Ord  på olika håll  och bla på  KV blogg så kanske  biskop Anders  tar till sig   varningar om de nu kommer via Signums hemsida  där katoliken Torgny Nilsson fd  medlem i Livets Ord skriver under rubrik

”Håll distans till Livets Ord”

Jag saxer

”För Ulf Ekman är kontakterna med bland annat katolska kyrkan en viktig strategisk pusselbit för att ge trovärdighet åt den egna församlingen och stärka sitt ”varumärke”.”

”Livets Ord styrs via en sluten och starkt familjedominerad stiftelse, likt ett affärsdrivande företag, som drivs med amerikanska så kallade family ministries som förebild. Den enskilde församlingsmedlemmen har ingen eller mycket liten insyn i hur insamlade medel används av församlingsledningen, ej heller hur beslut som rör väsentliga delar av församlingens verksamhet hanteras. När man närmare studerar dessa family ministries framfart genom åren i USA förskräcker spåren och det finns otaliga exempel på hur kombinationen av andlig och ekonomisk makt har lett till missbruk.”

”Det finns ingen som helst likhet mellan Livets Ord/Trosrörelsen och övriga samfund i Sverige när det gäller transparens och delaktighet. Under åren har ett stort antal personer skadats och fortsätter att skadas andligt och psykiskt av församlingens verksamhet.”

”De ideal som predikas på Livets Ord är i stort sett oförändrade trots kursändringen. Materiell rikedom och framgång är fortfarande viktiga inslag i förkunnelsen, som i dess amerikanska ursprung och tillämpning kan ta sig bisarra uttryck.”

”Katolska kyrkan bör, enligt min mening, undvika kontakt med Livets Ord eftersom katolska kyrkan annars riskerar att skänka legitimitet åt en församling som på ett fundamentalt plan skiljer sig från katolska kyrkans teologi och tradition.”

http://signum.se/hall-distans-till-livets-ord/

// Irène

PS  ”Money talks”  Ulf Ekman står som viktig sponsor  till Enhetens kyrka  – Östanbäcks kloster – där alla Sveriges utrotningshotade motståndare  till kvinnliga präster  har hittat ett sista reservat under just det paradoxala namnet   ”Enhetens Kyrka”  i vilken biskop Anders är biskop i .

http://www.katolskvision.se/blog/?p=4936