Foto sr Madeleine  Fredell OP

”Här står brudparet” skojade kyrkoherde Klaus Dietz  SJ när han skulle överlämna blommor till prästen och forskningschefen vid svenska kyrkan Ann-Louise Eriksson som tack för hennes medverkan i ekumenisk vesper i Sankta Eugenia kyrka 21 jan.

Det är långt kvar till ”giftermål” mellan katolska och protestantiska kyrkorna tänkte jag för mig själv.   Men det är kul att de olika kyrkorna börjat dejta varann – det är alltid en bra början……….

”Som katolik fick jag nästan gnugga mig i ögonen vid åsynen av  en kvinnlig präst sitta sida vid sida med kyrkoherden framme vid altaret,  båda klädda i  stola och lika  prästkläder. Ann-Louise Eriksson utdelade välsignelsen  över den ekumeniska församlingen.”

Så skriver jag på Dagens Seglora efter att ha uppmanats av Helle Klein att inkomma med en liten rapport.  Och eftersom jag är ”portad”  i katolska media så följde jag uppmaningen.

http://dagensseglora.se/debatt/

http://dagensseglora.se/2013/01/24/reformkatolik-gor-uppmed-kyrkans-arrogans/

Under samtalskvällen med Ann-Louise Eriksson blev det bla diskussion om interkommunion där de 2 gängse  synsätten att dela varandras nattvardsbord jämfördes.

Jag delar den syn som Gunnel Vallquist  förordar i sin bok

”Vad väntar vi egentligen på ? Texter om kristen enhet 1968-2002”

Jag citerar

”Att sitta till bords med Jesus. Jag frapperades också allt starkare av den situation  som möter i evangeliet : dels att det var just Jesu måltidsgemenskap med ”utomstående” som fariséer och skriftlärda chockerades av, dels att Jesus själv inte krävde några utförligare renlärighetsdeklarationer av människor för att etablera gemenskap med dem.  Det föreföll mig otroligt att han skulle ha ”kuggat”  någon  av våra troende kristna idag : vi kan alla gemensamt formulera bra mycket mer om honom än den första kristna församlingen kunde ! Vad som därutöver skiljer oss, lär knappast skilja oss från honom.”

Som bibelställe i mitt bokexemplar har Gunnel Vallquist gett 2 Kor. 3:17

”Herren, det är Anden och där Herrens Ande är, där är frihet.”

// Irène

PS  ”Varför inte nattvard med alla kristna ?” undrade  Gert Gelotte och jag i en artikel i Dagen 2008

http://www.dagen.se/opinion/debatt/varfor-inte-nattvard-med-alla-kristna-/