” När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.”

Från Taizé

http://www.youtube.com/watch?v=DHreMWh11Js

// Irène

PS  Taizé  är den plats i Europa där kanske kristendomen  idag i TRO HOPP OCH KÄRLEK bäst  illustrerar den inkluderande människosyn  som den första pingsten blev den då  nyfödda kyrkans uppdrag att förmedla till världen.

På så vis blir Taizé  en sann och ständigt pågående JESUSMANIFESTATION  i vår tid !