Läser   chefredaktören  för Världen idag Lukas Berggrens kommentarer om Jesusmanifestationen

”Alla får inte bestämma vilka ”bilder” av Jesus som sprids. Det är förbehållet arrangören att vaka över att den bild som förmedlas av Jesus också stämmer överens med Bibelns bild av Jesus.”

Som kronan på verket  förkunnar Lukas Berggren

”……… det intressanta är inte primärt att lyfta fram våra olika bilder av Jesus, utan att presentera Jesus Kristus, som den han verkligen är.”

http://www.dagen.se/webbdebatt/vi-bor-manifestera-bibelns-jesus/

// Irène

PS  Jag läser om meningen  ”att presentera Jesus Kristus, som den han verkligen är.”

Så fantastiskt  bra och praktiskt att veta att arrangören för Jesusmanifestationen i Sverige ställer  sig som garant för att ”presentera Jesus Kristus, som den han verkligen är.”

Och har självaste  Lukas Berggren gått i god för detta så kan man vara helt lugn och alldeles trygg.

Världen Idag  är ju  godkänd av arrangören som utställare  och eftersom  Lukas Berggren är dess chefredaktör  så  säger det sig självt  att  en mer verklighetsnära  presentation av Jesus  än den som  förmedlas via arrangören får man leta efter. …….