Archive for juni 11th, 2018

Published by Gert Gelotte on 11 Jun 2018

Två nej med konsekvenser

Vänner,

Roms senaste nej till kvinnliga präster och delad kommunion med andra kristna bekräftar bilden av påve Franciskus som en djupt konservativ person som befäster katolska kyrkans alltmer sektlika identitet.

Nej till kvinnliga präster innebär att vår kyrka motsätter sig alla människors lika värde och i stället fortsätter att efter könsgräns dela in mänskligheten i överordnade män och underordnade kvinnor. Detta är inte acceptabelt på något sätt av några skäl.

Nej till delad kommunion uttrycker förakt och ringaktning för andra kristna. Det är inte acceptabelt det heller, inte på något sätt av några skäl.

Båda dessa nej gör seriös ekumenik på organisationsnivå meningslös. Varför fortsätta låtsas?

Personligen delar jag gärna kommunion med andra kristna och jag tar gärna emot den av en kvinnlig präst. Det vet jag att många katoliker gör och jag hoppas vi blir fler, många fler.

Katolska kyrkan är illa ute i västvärlden, där män och kvinnor är likaberättigade, där utbildningsnivån är hög och den sociala rättvisan betydande. Min prognos är att medlemsantalet kommer att fortsätta sjunka. Det kallas sekularisering, men är en konsekvens av att kyrkan insisterar på att vara irrelevant.

När aggressiv främlingsfientlighet, egoistisk nationalism och likgiltighet inför de fattigaste växer sig allt starkare behövs evangeliet som motkraft. Att vår kyrka i stället ägnar sig åt könsdiskriminering och sekterism är oförsvarligt. Lampan lyser, men satt under sädesmåttet syns den inte (Matt 5:15)

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 11 Jun 2018

Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

Läser på Stiftets hemsida

”Nu startar EWTN Nordic

EWTN (Eternal Word Television Network) öppnar nu en nordisk gren; “EWTN Nordic”. Plattformen kommer att tillhandahålla svensktextade EWTN-program och egna produktioner, som video on demand (VOD), och streaming över internet direkt från EWTN UK.

EWTN är idag det största katolska medianätverket i världen. EWTN Global Catholic Network sänder över satellit, kabel-TV och Internet på engelska, spanska, tyska och ukrainska.

Den svenska redaktionen består av tre medarbetare och leds av Ulf Silverling. Läs mer på EWTN Nordics hemsida.https://www.ewtn.se/

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2018/nu-startar-ewtn-nordic

Med Ulf Silverling – redaktör och ansvarig utgivare för Stiftets ultrakonservativa Katolsk Observatör – kan den kristna högern i katolsk tappning i Stockholms katolska stift få ett rejält uppsving. Katolsk Observatör har alltid promotat de mest extremkonservativa företrädarna bland biskopar och kardinaler. Storfavoriter har varit typ kardinal Burke och biskop Athanasius Schneider i Kazakstan.

Sedan tidigare har vi i Stiftet katolska youtubekanalen Katolsk Horisont som leds av pater Joseph Maria Nilsson OFMConv som här hittat sin nisch på internet som katolsk präktig och hurtig småskollärare. En småskollärare är alltid en stor och aldrig ifrågasatt auktoritet för alla skolbarn.En som vet allt och därför kan svara hur lätt som helst på alla frågor. Den rollen tycks passa pater Joseph Maria Nilsson som handen i handsken. https://www.youtube.com/watch?v=xqVgvZw62iM
Det är frivilligt att titta och lyssna på Katolsk Horisont. Absolut. Så det var helt frivilligt som jag tidigare lyssnat på studentprästen Marc-Stephan Giese SJ som i Katolsk Horisont också han undervisar som en småskollärare om ”Varför kan Katolska Kyrkan inte öppna prästämbetet för kvinnor?”

https://www.youtube.com/watch?v=1BdqCSWhRP8
http://www.katolskvision.se/blog/?p=25238

Jag kan inte låta bli att se hur katoliker i Stockholms Katolska Stift starkt styrs till att förbli på småskolestadiet.
Det finns en kyrkopolitisk agenda bakom detta. Katoliker i Stockholms katolska Stift ska inte tillåtas växa upp. De ska hållas kvar i småskolan livet ut. Det är enklast så.

Det finns idag ute i den universella katolska kyrkan mängder av progressiva katolska företrädare och organisationer vars texter om kontroversiella ämnen som kvinnliga ämbetsbärare, homosexualitet, preventivmedel och sex- och samlevnad aldrig översätts till svenska och aldrig marknadsförs på Stiftsnivå / Stiftets hemsida.

Några exempel. Den inomkatolska organisationen Catholics for Choice som talar om bla preventivmedel och abort

http://www.catholicsforchoice.org/contraception/

http://www.catholicsforchoice.org/abortion/

http://www.catholicsforchoice.org/about-us/

Annat exempel Father James Martin SJ som talar om homosexualitet och HBTQ personer.

Building a Bridge: Revised and Expanded

https://www.youtube.com/watch?v=1eBPNF0Df28

Eller Tina Beattie som talar om alla ovan nämnda känsliga katolska ämnen inklusive kvinnohat och Kroppens Teologi om vilken hon bla säger (min övers) i artikeln An Empire of Misogyny?


”Den idiosynkratiska (egenartade) läsningen av 1 Mosebok har givit upphov till rörelsen Kroppens Teologi som starkt lanserats runt om i världen mycket tack vare stöd av rika, konservativa amerikanare. Syftet med denna innovativa teologi är trefaldigt : att hävda komlementaritetsprincipen som kyrkans svar på feminismens utmaningar ; att stärka påven Paul VI argument från encyklikan Humanae Vitae 1968 vad beträffar äktenskapets innebörd och förbudet mot artificiell födelsekontroll och att återställa kyrkans Marianska dimension vilket försummades i efterdyningarna av andra Vatikankonciliet. Men långt ifrån att erbjuda en äkta modell av jämställdhet i olikhet så framförs kroppens teologi utifrån sexuella och filosofiska stereotyper som till stor del motiveras av motståndet mot feminism, mot kvinnliga ämbetsbärare, mot homosexualitet, mot abort, mot preventivmedel och på senare tid mot vad som i läroämbetets dokument brukar gå under beteckningen ”gender ideologi.”
https://catholicwomenspeak.com/tina-beattie-an-empire-of-misogyny/

Istället för Tina Beattie stimulerar Stiftet sr Sofie OP att just undervisa svenska katoliker om Kroppens Teologi

Och Katolsk Horisont lanserar diakon Göran Fält till att undervisa svenska katoliker om Humanae Vitae
https://www.youtube.com/watch?v=trgGS4iD8sw

Varför inte efter småskolan också lansera och översätta katolska prästen Charles Curranhttps://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Curran_(theologian)

// Irène