Archive for augusti, 2021

Published by Irène Nordgren on 20 aug 2021

Organiserad motståndsrörelse mot reformer

Redan några år efter att Franciskus tillträtt som påve stod det klart att han motarbetas inifrån Vatikanen. ”Pope says foes make reforming Vatican as hard as cleaning Sphinx with toothbrush”

https://www.reuters.com/…/us-christmas-season-pope…

En pålitlig och trovärdig bedömare och analytiker av Vatikanen är Thomas Reese som i april 2019 i America Magazine uttalat sig så här när det gäller frågor kring kurian och reformer

– Vatikanen är fortfarande organiserad som ett 1700-tals hov där prinsarna (kardinalerna) och adeln (biskoparna) hjälper kungen att styra nationen (kyrkan). Problemet med en sådan struktur är omöjlighteten att avskeda prinsar och adel som visar sig inkompetenta. Vad kyrkan behöver är en kompetent statsförvaltning – inte ett hov. 

-Eftersom Vatikanen är utformad som en absolut monarki finns ingen maktfördelning. Kurian är såväl lagstiftande som dömande som verkställande makt. https://www.americamagazine.org/…/three-ways-evaluate…

Nyligen skrev Thomas Reese ”First, no one document, no one effort, will ever completely reform the Curia. Like the church, it must be “semper reformanda” — always reforming.”

Vidare framhåller Thomas Reese Franciskus kritiska syn på klerikalism och att Franciskus till viss del lyckats förändra klimatet inom kurian även om han inte lyckats förändra dess struktur.

https://www.americamagazine.org/faith/2021/06/03/vatican-curia-reform-pope-francis-240791

// Irène

PS Redan okt 2008 skrev Gert Gelotte och jag en artikel i Kyrkans Tidning under rubrik ”Petrus uttnämnde inga kardinaler” där vi citerade ett sexpunktsprogram av Thomas Reese i vilket denne argumenterar för maktfördelning och subsidiaritet. https://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler

// Irène

PS Redan 2006 ställde jag frågan som ständigt är lika aktuell

Har Jesus instiftat Vatikanen ?

Du är Petrus
och på denna klippa ska jag bygga min stat,
Vatikanen.
För att så ska ske måste du ta av dig dina fiskarkläder
och lägga dina nät åt sidan.
Du måste lämna Genesarets sjö
och bege dig till Rom
för att där se på kejsaren
och lära dig styra ett rike.
Se på kejsarens palats.
Se på hans kult.

Som ett tecken på dina efterträdares kejserliga värdighet
ska också de ta hans titel Pontifex Maximus.
De ska lära sig makt och kontroll.
Som hjälp därtill kommer de

i sinom tid att få en Inkvisition,
också kallad Troskongregation
och som kommer att fruktas av de många.
Styr ditt rike enväldigt
och låt där kvinnor alltid hålla sig i bakgrunden.

Kom det ihåg som ett av mina viktigaste bud.
Älskar du mig och vill bli mig trogen
håller du detta intill tidens slut

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25

Published by Irène Nordgren on 20 aug 2021

Diakon Göran Fäldt fortsätter motarbeta påve Franciskus

Diakon Göran Fäldt i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping och ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) ger sken av att på Katolsk Horisont presentera Franciskus ”Amoris Laetitia” under familjeåret 2021-2022 https://www.youtube.com/watch?v=zkNi95J11Rc

I själva verket är diakon Göran Fäldts syfte – maj 2021 – att i förbigående och korta ordalag – för skams skull- nämna Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia / Kärlekens glädje från 2016 – som Göran Fäldt inte gillar – för att därefter i lugn och ro kunna passa på att utnyttja tiden till att ingående istället lyfta fram och hylla Johannes Paulus II ”Brev till familjerna” som skrevs 1994.

Diakon Göran Fäldt har som vana att på Katolsk Horisont presentera sina åsikter genom att översätta texter från författare som har samma uppfattning om tingens katolska ordning som Göran Fäldt själv hyser och som ofta undergräver Franciskus budskap.

När det gäller Amoris Laetitia hittade Göran Fäldt 2019 en text att översätta som bla säger ”Amoris Laetitia inriktar sig på ett subjektivt sökande efter ett ouppnåeligt ideal och föreslår en utveckling i vilken de katolska paren åsidosätter Herrens förbud mot äktenskapsbrotten och bidrar till de centrifugala krafterna som utsätter Kyrkans auktoritet för påfrestningar. ” 

https://www.katolsk-horisont.net/bloggar/blogg-diakon-goran/varfor-maste-vi-fortfarande-ha-problem-med-amoris-laetitia

// Irène

PS Detta är inte första gången som ordföranden i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj / KUÄF diakon Göran Fäldt motarbetar Franciskus. http://www.katolskvision.se/blog/?p=26527

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27387

Published by Irène Nordgren on 19 aug 2021

Lekmannaledd synod förespråkar en kyrka som myndigförklarar lekmännen

Penelope Middelboe, Mary Ring and Eneyi Pemu (left to right) at St Michael’s Centre, Bristol, during preparations for the Root and Branch Inclusive Synod.

Utifrån förberedelserna av den lekmannaledda kommande synoden ”Root and Branch” 5-12 sept 2021 skriver La Croix under rubrik ”A radical shift away from a Church that enshrines its teaching in inflexible laws” bla

Rather than maintaining the laity in a state of spiritual and moral infancy, the Text will advocate a Church that educates and assists all the people of God to grow in spiritual maturity, able to resolve moral issues in the light of their own prayerful and informed experience, following the example of Christ.

https://international.la-croix.com/news/religion/a-radical-shift-away-from-a-church-that-enshrines-its-teaching-in-inflexible-laws/14784?utm_source=NewsLetter&utm_medium=Email&utm_campaign=20210819_mailjet

// Irène

PS Glädjande att läsa att det finns katolska lekmän utanför Stockholms katolska Stift som offentligt förespråkar en KYRKA som utbildar och hjälper hela Gudsfolket att växa i andlig mognad och vuxenblivande i ljuset av sin egen livserfarenhet och upplysta samvete och på så vis bli kapabla att lösa moraliska dilemman – dvs en kyrka som myndigförklarar lekmännen istället för att hålla kvar dem i barndomens omognad.

Katolsk Vision 2018 Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

Published by Irène Nordgren on 14 aug 2021

Lekmannaledd synod 5-12 sept 2021

I Stockholms katolska Stift tycks intresset att stödja verksamheter som bidrar till att avvärja inomkyrkliga reformer – tex Catholic Voices,  Opus Dei, Katolsk Horisont och Katolsk Observatör  överordnat påvens önskan om stöd för att finna inomkyrkliga vägar till reformer genom tex den Synodala Vägen. 

Katolsk Vision vill därför i Stockholms katolska Stift gärna bidra med nedanstående information om en lekmannaledd synod 5-12 september som vill främja genomgripande reformer och som även katoliker från Stockholms katolska Stift kan delta i .

https://www.rootandbranchsynod.org/root-and-branch-inclusive-synod

Här är det spännande programmet med massor med spännande talare bla fredag 10 sept KEYNOTE SPEAKER – Professor Mary McAleese
NO SYNODALITY WITHOUT FREEDOM OF SPEECH – Canon law must acknowledge the human rights of Church members

https://www.rootandbranchsynod.org/synod-programme

How do we bring about change?
 
By journeying with leaders, thinkers, activists, and YOU!

https://www.rootandbranchsynod.org/past-guests

”What Do We Want?

 We want comprehensive Root and Branch reform in the institution of Catholic clericalism. We, the People of God, must lead the way towards an inclusive, safe and loving Catholic Church.”

Catholic Women’s Network, working towards the virtual Pilgrimage to Rome in March 2022

https://www.rootandbranchsynod.org/about-us

// Irène

PS Så upplyftande, inspirerande och viktigt att se att vår egen sr Madeleine Fredell OP – häruppe vid Norra Ishavet – finns med som en viktig länk ut till den reformlängtande universella katolska kyrkan !

Published by Irène Nordgren on 10 aug 2021

Om Antoon Geels för DIALOG – Samarbetsrådet för Judar och Kristna

DIALOG är medlemstidning för Samarbetsrådet för Judar och Kristna som grundades 1979 och är medlem av The International Council of Christians and Jews / ICCJ.

Målsättningen är

– att fördjupa kunskapen om judendom och kristendom

– att motarbeta varje form av förföljelse, diskriminering och hatpropaganda

-att verka för ökad respekt för och uppskattning av varandras andliga och kulturella traditioner

// Irène

PS ”Antoon Johannes Frederik Maria Geels, född 19 mars 1946 i Nederländerna, död 22 oktober 2020 i Helsingborg, var en forskare verksam vid Lunds universitet, sedan 1999 som professor i religionshistoria.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Antoon_Geels

http://antoongeels.se/vem-r-jag.html

Published by Irène Nordgren on 01 aug 2021

31 juli – den helige Ignatius av Loyolas festdag – pater Stefan Dartman SJ hälsas välkommen tillbaka till Sverige

Alla fick med sig detta minneskort
Sankta Eugenia – Alla – nästan – jesuiter ställer upp – Pater Stefan Dartman SJ hälsas välkommen tillbaka som jesuiternas nye superior ……… men vem vet kanske också en blivande biskop ………?
Mingel på kyrktorget

// Irène

PS https://signum.se/jesuitpater-dartman-ater-till-stockholm/

Pater Stefan Dartman SJ ny superior ……..till att börja med …….