16 september 2021 I anslutning med boksläpp av advokat Ruth Nordströms bok ”Till de utsattas försvar – om den svenska åsiktskorridoren” anordnade Sankta Eugenia kyrkas programverksamhet Katolskt Forum ett panelsamtal om den svenska åsiktskorridoren. I panelsamtalet medverkade förutom författaren RUTH NORDSTRÖM  THOMAS IDERGARD SJ, PAULINA NEUDING och MARIA LUDVIGSSON. Moderator: STINA OSCARSON.

https://www.youtube.com/watch?v=DgdtijQFhDY

// Irène

PS Jag frapperas av valet av paneldeltagare som ska diskutera ämnet åsiktskorridor i allmänhet och Ruth Nordströms uppfattning i synnerhet. Hela panelen består enbart av sinsemellan personliga vänner som alla är där för att stötta Ruth Nordströms uppfattning.

Ruth Nordström har bla varit juridiskt ombud för barnmorskan Ellinor Grimmark. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barnmorskan-ellinor-grimmark-havdar-att-domare-var-javig

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barnmorskan-ellinor-grimmark-havdar-att-domare-var-javig

Under paneldebatten nämns ingenting om Ruth Nordströms koppling till ALLIANCE DEFENDING FREEDOM något som Ruth Nordström inte heller tidigare velat tala om då hon ansett att detta inte har med fallet Ellinor Grimmark att göra.

” Dagens Eko redogjorde i januari 2017 för en internationell kampanj för att påverka aborträtten som drevs av ADF.Barnmorskan Ellinor Grimmark stämde 2014 sin hemregion Jönköping för diskriminering för att hon vägrades anställning då hon med hänvisning till samvetsfrihet vägrade att genomföra aborter, att ge dagen efter-piller och sätta in kopparspiraler. Hon förlorade såväl då fallet behandlades av Diskrimineringsombudsmannen som vid förhandlingarna i tingsrätten i Jönköping. Förhandlingarna i Arbetsdomstolen  inleddes 24 januari 2017 och Grimmarks fall fick både juridiskt och ekonomiskt stöd från ADF. Grimmarks juridiska ombud, Ruth Nordström, var registrerad samarbetspartner till organisationen. Såväl Grimmark som Nordström medverkade i ADF:s marknadsföringsfilmer och Nordström har bland annat skrivit om abortfrågan tillsammans med en representant för ADF.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alliance_Defending_Freedom

SR 26 JAN 2017 ”Abortkritisk lobby medger inblandning i rättsfall” https://sverigesradio.se/artikel/6616279

SR 24 JAN 2017 ”När anti-abortlobbyn kom till Sverige” ”Huvudsakliga målet är att komma åt aborträtten” https://sverigesradio.se/avsnitt/851826

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

PS Alldeles i slutet av panelsamtalet berättar moderatorn Stina Oscarsson  hur hon diskuterat med sin far – som varit chefsläkare på kvinnokliniken på Skellefteå lasarett i 20 år – om hur man löst situationer med vårdpersonal som inte velat medverka vid aborter. Fadern hade svarat

-Det är väl inga problem. Då får den personen göra något annat.

Därmed bekräftade Stina Oscarsson att det även i Sverige gått och går att lösa situationer med vårdpersonal som inte vill medverka vid aborter.

Det provokativa sätt Ellinor Grimmark valde – att efter betald vidareutbildning till barnmorska – kort och gott per mail meddela Jönköpings region att hon inte skulle komma att medverka vid aborter visade att Ellinor Grimmark kunde förvänta sig att bli nekad anställning. Ett besked som hon därefter kunde gå ut till pressen med ……och därefter få Ruth Nordströms hjälp att gå vidare i den juridiska processen. Allt i enlighet med ADF strategi som ekonomisk sponsor.