Archive for oktober, 2021

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2021

Sr Madeleine Fredell OP i Människor och Tro om pedofilskandalerna i Frankrike

I veckans Människor och Tro ”Katolska kyrkan efter pedofilskandalerna” ”Fler än 300 000 minderåriga i Frankrike utsattes för sexuella övergrepp av präster och lekmän mellan åren 1950-2020 enligt Sauvé-rapporten.”

”Hör den idag 75 år gamla sångaren Jean Humenry som utsattes för flera våldtäkter. Hör även Christine Pedotti, chefredaktör på kristna tidningen Témoignage Chrétien, som kräver radikala åtgärder.
Även Björn Håkonsson, barnskyddsombud i katolska kyrkan, dominikansystern Madeleine Fredell och Damiana Sabah Younan, förbundsordförande för Sveriges unga katoliker medverkar.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/katolska-kyrkan-efter-pedofilskandalerna

// Irène

PS Jag fastande särskilt för vad sr Madeleine säger om att ”det behövs genomgripande reformer av strukturerna och utveckling av läran”.

Jag noterade att Björn Håkansson – som stiftets barnskyddsombud – tyvärr inte lärt sig skilja på ”utveckling” och ”ändring ” av katolsk lära.

La Croix 25 okt Om hur katolska kyrkans tystnadskultur bidragit till en auktoritär och patriarkal struktur skriver etikvetaren med doktorsexamen i medicin och katolsk teologi Marie Jo Thiel i La Croix Tystnadskultur och klerikalism brukar bla anföras som faktorer som möjliggjort mörkläggande av prästers sexuella övergrepp på minderåriga.

”Sexual abuse is rooted in abuse of power, which is very often the first step.While abuse of power can take many forms, many abusers rely on the excessive and, let’s say it, clericalist use of secrecy.For decades many Church bodies, including the Pontifical Commission for the Protection of Minors, have repeatedly called for removing the pontifical secret.”

”Crimen sollicitationis, a text that remained secret for more than a century”

Vidare skriver författaren om

”The lack of transparency surrounding the condemnation of contraception”

Till slut ”Female diaconate, a report never published”

https://international.la-croix.com/news/religion/churchs-culture-of-secrecy-breeds-authoritarianism-and-patriarchalism/15099

La Croix dec 2019 ”Pope Francis on Dec. 17 abolished the ”pontifical secret” that covered the Church’s internal procedures on sexual abuse of minors. This historic act was long-awaited by victims of sexual abuse.As this crime is considered serious by the Church, its judgment was reserved by the Congregation for the Doctrine of the Faith since 2001.”

https://international.la-croix.com/news/religion/sexual-abuse-pope-abolishes-pontifical-secret/11508

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2021

Europadomstolen avslår Ruth Nordströms resningsansökan

I anslutning till 2 föregående blogginlägg.

Europadomstolen nu avslagit Ruth Nordströms ansökan om resning i barnmorskefallen.

”De två kristna barnmorskorna som prövade rätten till samvetsfrihet i Sverige kommer inte att få sin sak prövad i Europadomstolen. Försöket att få till en resning i ärendet avslogs.”

https://www.dagen.se/nyheter/2021/10/27/barnmorskornas-fall-tas-inte-upp-i-europadomstolen/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29321

// Irène

PS Jag citerar från tidigare blogginlägg Alldeles i slutet av panelsamtalet berättar moderatorn Stina Oscarsson  hur hon diskuterat med sin far – som varit chefsläkare på kvinnokliniken på Skellefteå lasarett i 20 år – om hur man löst situationer med vårdpersonal som inte velat medverka vid aborter. Fadern hade svarat 

-Det är väl inga problem. Då får den personen göra något annat.

Därmed bekräftade Stina Oscarsson att det även i Sverige gått och går att lösa situationer med vårdpersonal som inte vill medverka vid aborter. 

Det provokativa sätt Ellinor Grimmark valde – att efter betald vidareutbildning till barnmorska – kort och gott per mail meddela Jönköpings region att hon inte skulle komma att medverka vid aborter visade att Ellinor Grimmark kunde förvänta sig att bli nekad anställning. Ett besked som hon därefter kunde gå ut till pressen med ……och därefter få Ruth Nordströms hjälp att gå vidare i den juridiska processen. Allt i enlighet med ADF strategi som ekonomisk sponsor.http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

Publicitet / ”mediadrev” tycks vara vad såväl barnmorskan Ellinor Grimmark som hennes juridiska ombud Ruth Nordmark har eftersträvat…… Fullt förståeligt att ingen barnmorska inom svensk förlossningsvård – som är undantagen från att medverka vid aborter- vill / vågar träda fram offentligt efter Ruth Nordströms och Ellinor Grimmarks härjningar i svensk press.

Published by Irène Nordgren on 13 okt 2021

I Signumpodden – John Sjögren hjälper Ruth Nordström med martyrglorian

Den enda gång samvetsfrihet offentligt diskuterats inom katolska kyrkan i Sverige är utifrån fallet med barnmorskan – Ellinor Grimmark – som inte ville ”arbeta med aborter” och därför vägrades anställning och vars juridiska ombud blev och forfarande är Ruth Nordström. I samband med att Ruth Nordström utkommer med sin bok ”Till de utsattas försvar” vars ”röda tråd är fallet Grimmark” anordnar Katolskt Forum 16 september en samtalskväll i Stora Salen i Sankta Eugenia där Ruth Nordström tillsammans med 3 goda vänner backas upp i en panel och ges tid och rum att förmedla sina åsikter med garanti att slippa bli ifrågasatt.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

En knapp månad senare 12 oktober bjuder John Sjögren Ruth Nordström till samtal i Signumpodden där John Sjöström hjälper Ruth Nordström med martyrglorian. https://signum.se/nytt-avsnitt-av-signumpodden-till-de-utsattas-forsvar-med-ruth-nordstrom/

I samtalet nämns i en bisats hur Ellinor Grimmark – som utlovats arbete som barnmorska – mailade till arbetsgivaren : ”Bara så ni vet jag vill jobba med förlossningar och inte utföra aborter.” Inget nämns dock att Ellinor Grimmark som barnmorska inte heller ville sätta in kopparspriral eller dela ut p-piller.

Vem som helst – utom John Sjögren – tänker att antingen är Ellinor Grimmark ovanligt naiv och omogen eller så var mailet en medveten provokativ strategi från början. Oavsett vilket så lades genom Ellinor Grimmarks tillvägagångssätt grunden till den därpå följande juridiska upptrappningen som ännu inte är avslutad. Ruth Nordström väntar fortfarande på resningsbeslut från Europadomstolen.

Raljerande och skrattande avfärdas också i förbigående anklagelser ”att vara i maskopi med abortlobby”.

-”Helt galet” förkunnar John Sjögren sakkunnigt.

Detta trots mängder av fakta som framkommit av grävande journalistik i svenska media ang Ruth Nordströms koppling som samarbetsparter till ADF – Alliance Defending Freedom – och som VD för Provita / Ja till Livet.

SR ekot 17 jan 2017 https://sverigesradio.se/artikel/6614458

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/VRdpX4/bra-att-drottningen-vagrar-ta-emot-priset

För den som fortfarande tvivlar på Ruth Nordstöms tolkning av verkligheten rekommenderar Sjögren ”att läsa boken” – underförstått där finns sanningen svart på vitt !

// Irène

PS Fallet Ellinor Grimmark handlar ytterst om samvetsfrihet ska vara gratis eller få kosta.

Om nu GRATIS samvetsfrihet är så viktigt för katolska kyrkan i utom-katolska arbetsmiljöer så ligger det nära till hands att undra över varför det då inte är LIKA viktigt i inomkatolska arbetsmiljöer ? Där kan samvetsfrihet bevisligen betinga ett oerhört högt pris. Biskop Anders har tex i intervju betonat samvetets överhöghet med orden ”kosta vad det kosta vill” – underförstått det kan bli mycket dyrt att följa sitt samvete – underförstått i katolsk arbetsmiljö. I utom-katolsk arbetsmiljö typ Landstinget ska samvetsfrihet naturligtvis vara gratis!

Om detta skrev jag i DAGEN redan 2013 ”Samvetsfrihet för alla?” https://www.dagen.se/debatt/2013/01/02/samvetsfrihet-for-alla/

Och med Gert Gelotte i DAGEN 2015 https://www.dagen.se/debatt/2015/10/16/inomkatolsk-samvetsfrihet/

2 typexempel från inom-katolsk arbetsmiljö där samvetets överhöghet inte varit gratis utan kostat vederbörande mycket är fallet syster Margaret McBride från 2010 och fallet Roy Bourgeois från 2012.

A Catholic nun, who was a member of a Phoenix Catholic hospital’s ethics committee, was excommunicated and reassigned last week for her role in allowing an abortion to take place at the hospital, according to the Phoenix diocese. The surgery was considered necessary to save the life of a critically ill patient.

https://www.ncronline.org/news/justice/nun-excommunicated-allowing-abortion

Efter protester återupprättades syster Mc Bride senare.

Fallet Roy Bourgeois Katolsk Vision 2012 http://www.katolskvision.se/blog/?p=8001

Katolsk Vision 2020 http://www.katolskvision.se/blog/?p=28106

Läkartidningen 2015 Vad är då en människa ? Abortförbud / preventivmedelsförbud https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2010/03/vad-ar-da-en-manniskaae/

Öppet brev till Thomas Idergard SJ Almedalen 2015 http://www.katolskvision.se/blog/?p=16780

Published by Irène Nordgren on 07 okt 2021

Den synodala vägen som svar på klerikalism och mörkläggning av prästers pedofili

Gert

Just nu pågår i katolska kyrkan runtom i världen lokala förberedelser kring den Synodala Vägen som avslutas med biskopssynoden i Rom okt 2023. 4 ämnen står på agendan varav ett ämne är Makt / maktfördelning och de övriga tre ämnena är sexualmoral, prästers levnadsform och kvinnans ställning. Den synodala vägen har initierats utifrån behovet av nödvändiga reformer i syfte att katolska kyrkan vill försöka återfå trovärdighet som förlorats i samband med avslöjanden – som började flera decennier sedan – om mörkläggning av prästers sexuella övergrepp på barn och ungdomar

I detta sammanhang – med den nya rapporten från Frankrike om prästers sexuella övergrepp – passar det bra att recycla vår artikel i Kyrkans Tidning som vi skrev för 11 år sedan – långt före den Synodala Vägen – och som är rykande aktuell idag”Enväldet har nått vägs ände”

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/envaldet-har-natt-vags-ande

// Irène

PS http://www.katolskvision.se/blog/?m=20200307

Published by Gert Gelotte on 06 okt 2021

Är celibatet värt det mänskliga priset?

Rapporten att minst 216 000 barn fallit offer för 2 900 till 3 200 pedofiler de senaste 70 åren i den franska katolska kyrkan har slagit ner som en bomb.

Tyvärr är rapporten långt ifrån unik. Det är nu drygt 20 år sedan Boston Globe utlöste ett jordskred av först avslöjanden och sedan utredningsrapporter om pedofili bland katolska präster. Samt om hur detta dolts och hur pedofila präster skickats från församling till församling utan hänsyn till att övergreppen fortsatte.

Sedan dess har avslöjanden detonerat i land efter land. På Irland har den katolska kyrkan kraschat. I Tyskland är den på väg att göra det och nu Frankrike. 

Kyrkans reaktion var först att blåneka, sedan att försvåra varje försök till utredning, därefter att spä ut skulden genom att hävda att det nog är lika illa eller värre på andra ställen. Numera lägger sig kyrkans biskopar, inklusive påven, platt på ansikten och ber om förlåtelse. Något annat är knappast meningsfullt. Det finns inte längre någon respekt, någon tillit, något förtroende kvar att försvara och förlora.

Dock är verklig vilja att förutsättningslöst söka efter orsaken till att så många katolska präster våldtagit barn svår att finna. I stället har skulden lagts på homosexuella eller sekulariseringen eller modernismen eller … Det är så att säga Målgans fel.

Jag är helt på det klara med att pedofilin bland katolska präster är en komplex fråga och att det inte finns enkla svar på komplexa frågor. Men om vi skall söka efter brister i den katolska kulturen i stället för att söka efter någon annans fel eller generella brister i den mänskliga naturen, så är det svårt att komma runt kyrkans problematiska relation till sexualitet och kön.

I fornkyrkan skapades uppfattningen att syndafallet är kvinnans fel och att arvsynden överförs sexuellt. Jag vet inte om någon fortfarande hävdar detta, inte så rakt i varje fall, men vi lever med arvet.

En del av arvet är det obligatoriska kravet på celibat för präster. När det infördes på 1000-talet hade det föregåtts av allt striktare begränsningar för när gifta präster fick ha samlag med sina fruar. Sex kvällen före mässfirande var således strängt förbjudet.

När celibatet i dag skall motiveras brukar det vanligaste argumentet vara att prästen skall vara fri att helt ägna sig åt församlingen. Men när celibatet blev obligatoriskt var argumenten liturgisk renhet och att skydda kyrkans egendom från sammanblandning med gifta prästers familjeekonomi.

Ingen blir pedofil enbart av att leva i celibat. Men ser vi pedofili som ett av flera symptom på en misslycka relation till den egna sexualiteten kan vi vidga perspektivet.

Jag förespråkar inte promiskuitet, verkligen inte. Men att förtrycka den egna sexualiteten kan få allvarliga konsekvenser och påtvingat celibat är förtryck. I varje fall för den som inte vill men måste.

Jag hoppas och tror att pedofili är betydligt mindre vanligt än andra följder av sexuellt självförtryck. 

Personligen har jag drygt 50 års erfarenhet av att leva som katolik i Göteborg och Sverige. Jag känner till ett fall av pedofili i Göteborg där både offer och gärningsman är döda. När det inträffade tystades övergreppen ner och gärningsmannen fick en ny tjänst som präst utomlands. 

Jag känner till ytterligare två fall av sexuella övergrepp inom kyrkan i Göteborg. Offren var vuxna. Jag har talat med dem och respekterar deras önskan att inte säga mer än så.

Lämnar vi bruk av våld för att i stället inriktar oss på präster som ”bara” misslyckats med att leva i celibat blir exemplen betydligt fler – enbart i Göteborg.  Jag minns två präster som gjorde församlingsbor med barn. Jag minns prästerna som plötsligt försvann när de antingen ertappats med eller tröttnat på att ha en partner i hemlighet.

Men jag minns också präster som varit som hårt åtdragna råbandsknopar av självkontroll. Visst har jag mött präster som använt sitt celibat för att stå till församlingens förfogande, men jag har mött fler präster som barrikaderat sig i prästgården för att slippa möta människor.

Det finns inget omedelbart och direkt samband mellan celibat och pedofili. I varje fall har jag inte sett något bevis för detta. Men att det finns ett samband mellan förtryckt sexualitet och pedofili håller jag för högst troligt. Ser vi pliktcelibatet som ett annat uttryck för sexuellt förtryck, vilket är rimligt, kan vi därmed också förmoda ett indirekt samband mellan påtvingat celibat och pedofili. De är konsekvenser av samma syn på mänsklig sexualitet som ett hot som måste bekämpas.

Vill katolska kyrkan på allvar komma åt problemen och orsakerna bakom pedofilin finns mycket att göra på temat kön, makt och sexualitet En närmast självklar åtgärd vore att ifrågasätta det meningsfulla med fortsatt pliktcelibat för präster. Finns det verkligen fler fördelar än nackdelar? Är det rimligt och värt priset att ålägga präster celibat? Varför tvång? Räcker det inte med den självklara rätten att leva i celibat för den som så önskar?

Published by Gert Gelotte on 03 okt 2021

Oönskad kunskap

Den här nyhetsnotisen fick inte publiceras på Facebooksidan Katoliker i Sverige:

2018 gav katolska kyrkan i Frankrike en oberoende utredningsgrupp i uppdrag att kartlägga förekomsten av pedofili i prästerskapet sedan 1950.

Undersökningen, som presenteras i sin helhet på tisdag (5 oktober), redovisar mellan 2 900 och 3 200 pedofilpräster – ”som ett minimum”.

Det är förfärande siffor som visar att vi har betydligt allvarligare problem att hantera än val av språk och ceremonier i mässan. Jag citerar från AFP/TT/DN:

”Mellan 2 900 och 3 200 pedofilpräster har kartlagts i rapporten. Och det är ett minimum, säger Jean-Marc Sauvé som är chef för den oberoende utredningsgruppen, till nyhetsbyrån AFP.

I två och ett halvt år har undersökningen pågått och rapporten, som är en lunta på 2 500 sidor väntas släppas på tisdag. Rapporten baseras på dokument från polisens, kyrkans och domstolars arkiv samt intervjuer med vittnen.

Förutom att få fram antalet förövare har man också försökt reda ut hur många som drabbats, säger Sauvé till nyhetsbyrån.

Utredningsgruppen startades 2018 av katolska kyrkan i Frankrike efter att flera stora skandaler briserat inom kyrkan i landet och världen över, vilket fick påve Franciskus att införa ett tvång inom kyrkan att rapportera vidare misstänkta övergrepp mot barn.

Expertgruppen, bestående av ett 20-tal personer, har gått genom misstankar om sexuella övergrepp mot barn från 1950-talet och framåt inom kyrkan. De första månaderna av utredningen hörde tusentals personer av sig med vittnesmål.”