Nancy Pelosi – ledamot i USA representanthus – förbjuds ta emot kommunion enligt beslut av ärkebiskop Salvatore Cordileone.

House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., speaks during a news conference on Capitol Hill in Washington Sept. 24, 2021, about the Women’s Health Protection Act, which establishes a legal right to abortion in all 50 states under federal law. The measure passed in a 218-211 vote. (CNS photo/Kevin Lamarque, Reuters)

https://www.americamagazine.org/politics-society/2022/05/20/cordileone-pelosi-abortion-communion-243038

Nancy Pelosi svarar och säger att hon respekterar pro-life rörelsens åsikter men vill inte påtvinga dem på andra.

https://www.as mericamagazine.org/faith/2022/05/24/nancy-pelosi-archbishop-cordileone-abortion-communion-243051?

NCR

”Cordileone skadar kyrkan mer än Pelosi” ”Att Cordilene påstår att hans beslut enbart är pastoralt och inte politiskt är skrattretande.”

https://www.ncronline.org/news/opinion/his-communion-ban-cordileone-harms-church-more-pelosi-does?fbclid=IwAR2eucbKayNcubm0v_5Qe5Zkqz9Hb0_x75mNmF7CgNNyu-o1LTRfSK8yugo

Signum refererar till nyheten

”På grund av sin inställning till abortfrågan kommer Nancy Pelosi, som är ledamot i USA:s representanthus, hädanefter inte att få ta emot kommunionen, detta efter ett beslut av San Franciscos ärkebiskop Salvatore Cordileone. Han uppmanade alla präster i sitt stift att inte låta Pelosi ta del av kommunionen. ”

https://signum.se/pelosi-utesluts-fran-kommunionen/?fbclid=IwAR3uAlRCSpoqMNnRZx3d8s_-sLrSjE0mu8M3lzUO6eqLZ7junv5OywLv9Uc

// Irène

PS Synd att diskussionen på Signums Fb sida vinklas till att istället handla om abortfrågan. Jag påpekar det för Thomas Idergard som svarar.

Irene Nordgren  Apropå ”sakfrågan” så handlar den i fallet Pelosi om politisering av eucharistin – inte primärt om abort! Påven är emot att kommunionen politiseras och därmed går ärkebiskop Cordilione mot påven och så gör även du ! Påven har sagt att han själv aldrig nekat någon kommunion! Varför uppviglar du katoliker i Stockholms katolska Stift att gå mot påven genom att du hyllar en ärkebiskop som sätter sig upp mot påven ? https://www.americamagazine.org/…/nancy-pelosi…

Thomas Idergard SJ Kära, kära Irene. Du vill alltid diskutera andra saker. Ingen går emot påven och påven går heller inte emot kyrkolagens p. 915 som han ju är satt att vaka över och implementera – i detta fall just genom biskoparna. För vi vill väl inte ha en centraliserad kyrka där påven fattar alla beslut? Det är de som stoltserar med att vara katoliker men stöder abort fram till nionde månaden och s k partial birth-aborter när barnet redan börjat födas men ska dödas (har du googlat på metoderna?) som politiserar tron. Ärkebiskopen agerar i enlighet med kyrkolagen och ger av stor, stor kärlek Pelosi möjligheten till omvändelse och hemkomst. Har vi så lite kärlek att vi inte kan glädjas över denna hennes möjlighet? Var det inte barmhärtiga vi skulle vara?PS Tycker du att dåvarande biskopen av New Orleans som använde samma förfarande mot katolska politiker som öppet motsatte sig integration i skolan (dvs var segregationister och rasister) också ”politiserade eukaristin”? Så klart han inte gjorde – helt nödvändigt då, helt nödvändigt nu.

Irene Nordgren Det råder delade meningar om tingens katolska ordning i den universella katolska kyrkan inklusive frågan att använda kommunion som ett VAPEN ! Det vore tacknämligt om du inte ständigt lät som att JUST du har tolkningsföreträde i Stockholms katolska stift !

Thomas Idergard SJ Jag måste Irene göra dig besviken och säga att det nu återigen inte handlar om mig (även om min fåfänga sida hoppas att du i din vilja att lyfta fram mig ger mig en ny egen artikel i ”Katolsk Vision” efter detta inlägg). Vi har en ärkebiskop som agerar så som han kan enligt kyrkolagen och han utgår från Kyrkans lära. Precis som biskopen som gjorde samma sak mot de segregationistiska ”katolska” politikerna i New Orleans. Du har ännu inte svarat på om också det faktumet är ett tecken på att ”jag” använder mitt tolkningsföreträde? Öppna annars ögonen och se att Kyrkan och världen är större än just p. Thomas. Allt gott!

Irene Nordgren  Önskar du att frånskilda omgifta katoliker och samkönade par ska kunna nekas kommunion framme vid kommunionbänken ?

Thomas Idergard SJ Jag önskar allas omvändelse till Herren, också din, och allas vilja att komma till Hans Heliga Katolska kyrka (konvertera om man inte redan är där!) och där växa in i tron och gärningarna som frälser. Med hjälp av den nåd som de sju sakramenten och förkunnelsen förmedlar. Även om det kan ta ett helt liv och vara en resa med två steg framåt och ett steg bakåt. Men alltid hjälpta av trogna herdar som utan tanke på egen popularitet visar Guds väg och förkunnar kärleken och sanningen i Kristus. Det är vad jag önskar och ber för varje dag – vill du önska och be med mig för det också? Och nu för sista gången: tycker du att biskopen som agerade på likartat sätt mot de segregationistiska ”katolska” politikerna gjorde fel och att det är en produkt av mitt ”tolkningsföreträde”? Varför behöver du aldrig svara på frågor i våra dialoger?PS Visst ger du mig en ny egen artikel nu? DS

Irene Nordgren  ”Öppna annars ögonen och se att Kyrkan och världen är större än just p. Thomas.” Problemet är att i Stockholms katolska Stift är du den enda jesuiten (och nästan enda katolska präst) som har tid och lust att debattera i sociala media och det är därför lätt för läsare att tro att du är språkrör för katolska kyrkan i Sverige !

Irene Nordgren Du refererar till vissa biskopar – jag kan referera till andra katolska biskopar som inte håller med dina referenter. Du som jesuit har ordensbröder som inte håller med dig. Varför menar du att vi katoliker i Stockholms katolska Stift måste förlita oss på vad just du som jesuit anser om tingens katolska ordning !

Läs hela diskussionen där även andra personer medverkar !

https://www.facebook.com/125363287540281/posts/5168240139919212/?d=n