Foto Margareta Hjern

Min artikel i Kyrkans Tidning 14 sept

”För första gången i Sverige deltog en katolsk grupp på cirka 20 personer i årets Prideparad i Stockholm.  Stor glädje, lycka och äntligen ett genombrott för reformsinnade katoliker också i Sverige när det gäller att – utan att bli tillrättavisade – visa offentlig öppenhet gentemot  samkönade relationer.”

”Vi är många som tror att om Paulus vetat det vetenskapen i dag vet om homosexualitet så skulle Paulus ha  utökat sitt motto i Gal 3:28. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, hetero- eller homosexuell. Alla är ni ett i Jesus Kristus.”

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/ett-genombrott-med-katoliker-i-prideparaden-0

// Irène

PS Katolsk Vision 2016 ”Klaus Mertes SJ  har en gång sagt ”Ibland tänker jag att katolska kyrkan är som  bilföraren som hör en varning om en bilförare som åker åt fel håll och säger  ”Vaddå en som åker fel. Jag möter hundratals  som åker åt fel håll” ”

Klaus Mertes SJ om mänskliga rättigheter och homosexuella

Elefanten i rummet