Dagen har ett reportage om katolska kyrkan där Fredrik Emanuelson ”ansvarig för den nya evangelisationen i Stockholms katolska stift” tycks brottas med frågan hur  ”människor som har fått en sådan enorm skatt genom evangelisationen, har kunnat tappa detta?”

” Vi måste se över vad som sker i ett samhälle som är alltmer sekulariserat och vi måste hitta fora, platser, sammanhang och en samtalston som passar in i det sammanhang som människorna lever i i dag.”

http://www.dagen.se/nyheter/evangelisation-bland-kyrkans-forlorade-far/

// Irène

PS  Fredrik om du läser detta !

Problemet är att Du gör  dig till språkrör  för bara EN  kategori katoliker.

Vi är många andra katoliker i Stiftet  som tillhör en  stor kategori  katoliker i världen som  definierar EVANGELISATION på ett annat sätt än Vatikanen tvingar Dig att  göra.

Nämligen på det sätt som Helmut Schüller  LEVANDEGJORDE   EVANGELISATION  på sin ”Catholic TippingPoint ” resa i USA.

http://www.catholictippingpoint.org/

En resa som Du i egenskap av ”Stiftets koordinator för informationsavdelningen ”  (tillsammans med biskop Anders)  står  som ansvarig för  att ha mörkat i Stiftet trots att händelsen uppmärksammats av världens största nyhetsbyråer.

Franciskus  tal inför Latinamerikas biskopskonferens att  ”biskopar och präster inte ska infantilisera  lekfolket utan stödja dess växt och mognad”  tycks inte ha gjort intryck vare sig på Dig eller biskop Anders då biskopsämbetet framhärdar i att betrakta Stiftets medlemmar som omyndiga barn som inte vet sitt eget bästa och därför måste skyddas från information från omvärlden som bedöms som olämplig, typ Helmut Schüllers USA resa.

Lyssna här på Helmut Schüller  ! Tala om EVANGELISATION som går hem !

https://www.youtube.com/watch?v=ShS3F_vvPxI

http://www.katolskvision.se/blog/?p=10180

Det  Vatikanen definierar som sk evangelisation och nu tvingar på sina biskopar  att förkunna är inget  annat är kvalificerat RUNDSNACK  som bara leder till en återvändsgränd !

Det är oändligt många katoliker i den världsomspännande katolska kyrkan som anser att bäst-före-datumet  gått för Vatikanens modell med i förväg GIVNA  svar på alla frågor som ställs  av sökande människor.

Hälsningar

// Irène