Läs JP- kommentaren   ”Kvinnliga kardinaler?” av sr Madeleine Fredell OP – Generalsekreterare Justitia et Pax Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift.

”Vi behöver inte en teologi om kvinnan, allra minst skriven av män. Vi behöver en teologi om människan skriven av kvinnor och män. Och upplysningsvis: feministteologin har redan funnits i mer än ett halvt sekel och helt revolutionerat de metoder som används för att göra teologi idag. Vi är alla, alla människor utan undantag, Guds pågående människoblivande i världen, Guds förkroppsligande, Guds ansikte för varandra, jfr 1 Mos 1:26-28. Bibelns första skapelseberättelse framhäver inte bara jämbördigheten mellan kvinna och man i skapelsen, utan också ett slags jämbördighet mellan människa och Gud.”

http://www.justitiaetpax.se/viewNavMenu.do?menuID=56

// Irène