Äntligen……… vill Heliga Stolen värna om barn även efter födelsen – Ja så har det känts när jag tog del av den hearing som 16 jan anordnats av FN :s kommitté för Barns Rättigheter med bla Heliga Stolen angående hur Barnkonventionen (som ratificerades av Heliga Stolen 1990) implementerats i katolska kyrkan.

Min januarikrönika på Dagens Seglora handlar bla om detta men då jag hade mer att säga än vad som rymdes inom ramen för en krönika blev det en Essä också om bla förrvirringen kring nomenklaturen runt Heliga Stolen, Vatikanstaten, katolska kyrkan och hennes uppträdande i olika skepnader och olika roller på världsarenan och inom FN.

I svensk- katolska sammanhang talas  om detta som vore det den naturligaste och mest självklara sak i världen. Så är emelletid inte fallet internationellt.

I Signum tycker Sten Hidal att det är ”närmast komiskt ” hur en tidning uttrycker sig.

”Men Vatikanen är inte kyrkan. Närmast komiskt blir det när det i en tidning heter att ”Vatikanen har över 200 000 skolor i världen där 56 miljoner barn får undervisning”. Inte dåligt av en miniatyrstat på 0,44 kvadratkilometer! Bortsett från det felaktiga i att koppla samman alla katolska skolor i världen med ett område i Rom, så finns det risk i att potentiellt skuldbelägga kyrkans ledning och ytterst påven för allt som sker i dessa skolor. Som det påpekades i Genève: kyrkan kan inte vara juridiskt ansvarig för varje katolik i världen. Även präster är medborgare i sina egna stater (alltså inte Vatikanstaten) och har att lyda de lagarna.”

För ”vanliga” människor i Sverige är det därför svårt att förstå att ”kyrkan” centralt i Rom tex känner sig ”juridiskt ansvarig” för varje präst eller biskop eller ordenssystrar som i ord och /eller handling ”i sina egna stater  där de är medborgare ” stödjer reformer kring kvinnliga ämbetsbärare och homosexuellas likaberättigande.

”Vanliga människor” förstår inte hur ”katolska kyrkan” tänker som exkommunicerar och avkragar en präst som deltar och predikar på en kvinnas illegala prästvigning samtidigt som samma kyrka haft som praxis att inte avkraga pedofilpräster.

Nu är praxis ändrad angående präster i de senare fallen.

Kanske hög tid att också ändra praxis angående präster i det förra fallet.

Tex genom att häva exkommuniceringen av Roy Bourgeois och åter låta honom utöva sin prästkallelse.

Heliga Stolen vill värna om barn även efter födelsen

// Irène

PS Göteborgsposten

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2249323-okad-oppenhet-kring-kyrkovergrepp

Signum

http://signum.se/vatikanen-kyrkan/

Annelis Blogg

http://annelimagnusson.wordpress.com/2014/01/27/signaturen-inez-skriver-om-de-sexuella-overgreppen-mot-barn/

Bengts Blogg

http://bengtmalmgren.wordpress.com/2014/01/28/signaturen-inez-skriver-om-de-sexuella-overgreppen-mot-barn/