Birro gefundenes Fressen för ”Signumkretsen” och Stockholms katolska Stift

Är man inte formellt katolik men har ”rätt”  uppfattning i tidens kontroversiella frågor  så  står ”Signumkretsen”  med öppna armar.

Birro bekänner färg och välkomnas

Birro är naturligtvis GEFUNDENES FRESSEN  för Signumkretsen  bla för sin hållning som han gav uttryck för som Expressenkrönikör gentemot  blivande ärkebiskop Antje Jackelén  i november förra året då Birro ifrågasatte om  Jackelén ”faktiskt var kristen.”

Birro skriver

”Är alla religioner jämnbördiga? Är allas Gud rätt Gud?  Frågorna infinner sig och vägrar lämna mig efter att 6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan begåvats med en ny ärkebiskop som i grunden avsagt sig sina kristna värderingar.  Hon tror inte att Jesus är enda vägen till Gud och tror varken på jungfrufödsel eller himmel och helvete. Hon är naturligtvis i sin fulla rätt att tycka detta. Men problemet uppstår när hon ska vara svensk kristenhets främsta talesperson. Ett grundläggande krav hos en sådan människa borde rimligen vara att hon faktiskt är kristen.”

Professionelle kappvändaren Marcus Birro förstår nada att omvärlden kan känna sig förvirrad av att Birro ”gått ut” som katolik när det var mest passande   och hotar att lämna svenska kyrkan när det är mest passande.

Att hårt kritisera katolska kyrkan som Birro gjorde i en mycket uppmärksammad DN artikel för 4 år sedan ”Min Gud dras i smutsen av präster och biskopar”  tog ju extra skruv just för att kritiken kom från en – som alla trodde – katolik eftersom artikeln undertecknats ”Marcus Birro katolik, poet och författare”

Birro skriver 2010

”Jag älskar den liberala katolicismen, den som står på gränsen till revolution, den som har en oerhörd styrka i sina fårade händer, den som faktiskt kan våga och riskera allt, även om den inte alltid gör det.”

http://www.dn.se/debatt/min-gud-dras-i-smutsen-av-praster-och-biskopar/

Expressenkrönika augusti 2011

”Som troende katolik är man van vid fördomar, missförstånd och ignorans. Vi får klä skott för alla djävulska perversioner. Mer vardagligt handlar det om publicerade fördomar och lögner i det ­oändliga.”

http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/marcus-birro-vi-skams-inte-for-att-vi-tror-pa-gud/

Birro själv är oerhört förundrad över att folk gör så stor affär av att han står i direktsändning i SVT  och hotar att lämna Svenska kyrkan när han tidigare utgett sig för att vara katolik.

Underförstått det är väl inget märkvärdigt.

Det tycker inte heller Fredrik Heiding SJ  som är  ytterst förstående och som om det vore den naturligaste sak i världen för alla  troende ”att röra sig dit man är välkommen” skriver den likaledes ytterst hjälpsamme Heiding  som inget hellre vill än att hjälpa Birro på traven att kanske  ” simma över floden Tibern”

Heiding skriver

”Birro ser sig själv som ”en sökande katolik” och bekänner sig till katolicismen. Han har däremot vare sig döpts katolskt eller konverterat, vilket ändå är den allra vanligaste betydelsen av ordet ”katolik” och som de flesta förknippar med beteckningen. Birro säger också att han går i olika kyrkor och rör sig mellan samfunden: ”Jag rör mig dit jag är välkommen”.

Att Birro är kolumnist på Världen Idag och starkt också sympatiserar med  Livets Ord och dess värderingar ger Birro extra pluspoäng i Stockholms katolska Stift där biskop Anders  utomkatolska preferenser är prejudicerande.

Helt följdriktigt kan därför  Fredrik Heiding SJ utfärda ett offentligt inbjudningskort å Signumskretsens vägnar

”Vi har bjudit in Marcus Birro till Signumkretsen några gånger utan att ett möte har kommit till stånd. Men det kanske ändå blir tillfälle till en espresso framöver. Han är naturligtvis också välkommen att simma över floden Tibern…”

// Irène

PS   Att jämföras med när en annan jesuit i ”Signumkretsen” Ulf Jonsson skriver om Katolsk Vision i sin ledare 2009

”Men i långa stycken låter manifestet från Katolsk vision som önskelistan från en grupp övervintrande gamla 68:or. Man förespråkar homoäktenskap, möjlighet till skilsmässa och omgifte, och öppet nattvardsbord för alla oberoende av religiös tillhörighet. Att de samfund som redan valt att följa dessa recept knappast hör till de mest levande delarna av kristenheten tycks man inte oroas av.”

I men inte av världen – Signum

Det är skillnad på FOLK och FÄ !

Och om det några  som kan det här med ”URSKILJNING” så är det Signumkretsen.

Lyssna på Ulf Jonsson som skriver

”Förvisso måste det finnas plats för kritik även inom kyrkan. Gemenskaper där kritik inte är tillåten är farliga och riskerar att bli omänskliga. Men samtidigt krävs ändå en viss urskiljning för att kritiken ska bli fruktbar och i längden kunna tas på allvar. De ständiga gnällspikarna som aldrig är nöjda, oavsett vilken melodi som för tillfället spelas, bidrar inte till att föra utvecklingen framåt. ”

Underförstått det gäller att ”GNÄLLA”  på rätt saker  tex Svenska kyrkan eller något i det sekulära samhället !

Det gäller att vara ”RÄTT GNÄLLSPIK.”

Och då måste till och med jag erkänna att det inte är många – vare sig katoliker eller  ”sökande katoliker” – som kan konkurrera med Birro om den  titeln.

http://www.dagen.se/nyheter/birro-ar-inte-medlem-i-katolska-kyrkan/


Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

12 svar på Birro gefundenes Fressen för ”Signumkretsen” och Stockholms katolska Stift

 1. Krister Janzon skriver:

  Irène,

  Jag tycker det är både bra och nödvändigt med dialoger mellan kristna av olika
  åsikter, som t ex Marcus Birro och Irène Nordgren. Men då krävs att det just är dialog
  och var och hur åstadkommer man det?
  Jag är mycket skeptisk till att t ex låna ord som gnällspik från andra debatörer, nu Ulf Jonsson, och slå dom i huvudet på just nu Marcus Birro.
  Här blir det nu från din sida många mest nedvärderande ord om andra fora – Signum – och deras val av ”allierade”, nu Birro. Det tycker jag blir lika mycket GNÄLLSPIK från din sida.
  Inte befrämjar det ett sakligt samtal om en åsikt eller fråga, tycker jag.
  Och måste få detta sagt, som medskribent på denna vår Blogg.

  Krister

 2. Irène Nordgren skriver:

  Krister Janzon

  Eftersom du inte längre vill hålla vår överenskommelse att inte provocera varandra med ömsesidiga kommentarer så vill jag som ”medskribent” på denna blogg uttrycka min uppfattning att jag inte längre betraktar dig som ”medskribent” på KV blogg. Du bidrar enbart med gnäll och kastar iband in en ”lysande” artikel som du ”inte tänkt färdigt om”.

  Din titel på KV blogg är snarare recensent och KV kritiker till många ”rättrogna” katolikers fröjd.

  Eller att hålla igång skendebatter – där är du OÖVERTRÄFFAD.

  Du använder verb som ”bjäbba”, ”tjafsa” om mig nu ”tramsa” om Anneli vilket avslöjar din innersta machostil som är mycket välbekant i katolska kretsar.

  Du blir därmed patetisk i ditt snack om ”feminism” och jämställdhetsfrågor what so ever.
  En som inte lever dom den lär saknar jag totalt respekt för.

  Och när respekt saknas så hjälper inga dialoger.

  Om du vill bli lämnad i fred – så lämna då mig ifred. Starta inte krig om du inte vill ha krig.

  // Irène

 3. Krister Janzon skriver:

  Irene Nordgren,

  Det är så roligt att läsa dina invektiv om/mot mig…
  Och ditt sätt att referera till ”min innersta machostil som skulle vara mycket välbekant
  i katolska kretsar”. Ack ja, du bygger väl ditt förtal på visionära privatuppenbarelser.

  Jag startade inte krig, det tycker jag är en ganska orimlig läsning av min kommentar till
  ditt ganska krigiska inlägg mor flera tredje parter.

  Krister

 4. Anneli Magnusson skriver:

  Iréne,
  Det här är ditt inlägg. Jag föreslår att du helt enkelt raderar Kristers kommentarer i stället för att försöka diskutera. Annars kommer det bara att bli värre både här och på andra platser.
  Anneli

 5. Bengt Olof Dike skriver:

  Iréne Nordling,

  -Jag blir nödsakad att i denna inte helt upplyftande debatt återvända till en diskussion, som Du tydligen inte vill, eller vågar, bekänna personlig färg i: abortfrågan. Det gäller Din vägran att på Dagens Seglora svara på frågorna om Du anser att abortfrågan är en etisk fråga, om Du anser att flera liv än moderns berörs av den och huruvida Du delar påvens och katolska kyrkans syn på aborter, dvs är emot fri abort som vårt land har.

  Att jag vänder mig direkt till KV och Dig här är ju en följd av Din tystnad och Segloraredaktörens Irving irritation över att jag ställt frågorna. Men vad Du som katolik och utövare av ett själsvårdande yrke svarar på frågorna är ju av stort intresse.
  Jag hoppas nu, och utgår ifrån, att Du delger läsarna Dina svar på frågorna.

  Vänligen
  Bengt Olof Dike

 6. Irène Nordgren skriver:

  Bengt Olof Dike

  ”Det gäller Din vägran att på Dagens Seglora svara på frågorna………”

  Du menar att jag vägrar svara på dina frågor på ett sätt som du bestämmer att jag ska svara, ett sätt som överensstämmer med ditt facit.

  Den som är intresserad kan själv övertyga sig om att jag svarat mycket utförligt på dina frågor genom att läsa kommentarer till detta inlägg.
  http://dagensseglora.se/2014/01/28/heliga-stolen-vill-varna-om-barn-aven-efter-fodelsen/

  Men jag gör ett sista försök ändå.

  Du skriver

  ”huruvida Du delar påvens och katolska kyrkans syn på aborter, dvs är emot fri abort som vårt land har”

  1864 ansåg påven (i Syllabus) att skiljande mellan stat och kyrka var en IRRLÄRA.
  Nu har katolska kyrkan ändrat uppfattning vilket per automatik medför att om påven vill vara konsekvent i sitt tänkande så måste han också acceptera att det är den sekulära staten Sverige som stiftar sin abortlagstiftning som by the way INTE är fri. Hur tex troende katolska kvinnor utnyttjar en möjlighet till abort enligt svensk abortlagstiftning är en annan fråga. Ingen kvinna – oavsett tro eller icke tro – är ju tvingad att göra abort.

  Här i landet finns ju den OBS ! KATOLSKA organisationen RESPEKT dit villrådiga katolska kvinnor kan vända sig för råd och stöd att bestämma sig hur de vill göra.

  http://www.respektlivet.nu/analyser/livetsborjan/abort

  Bestämmer sig kvinnan för abort finns även på RESPEKT hjälp att få EFTER aborten.

  http://www.respektlivet.nu/kontakt/i_svara_situationer/hjalp_efter_abort

  Utmärkt tycker jag.

  Jag brukar framhäva att katolska länder där abort är kriminaliserat tex Nicaragua där fyller en organisation som Respekt ingen funktion. Där återstår illegal abort.

  Säker illegal abort om kvinnan har pengar.

  Osäker livsfarlig illegal abort om kvinnan är fattig.

  ”Jag vill förstås inte att kvinnan skall dö vid illegala aborter?”

  Så svarade du mig när jag frågade dig om du ville att kvinnor skulle dö vid illegala aborter.

  So what’s the problem ?

  // Irène

 7. Anneli Magnusson skriver:

  Iréne och alla,
  För att en diskussion ska vara meningsfull måste alla vara överens om vad som diskuteras. I I det här fallet är frågan vad som mer behövs för att alla ska förstå att alternativen som diskuteras är legal respektive illegal abort?!
  Något land med fri abort respektive inga aborter finns inte. Däremot är förstås statistiken över illegala aborter osäker på många håll, liksom hur många kvinnor som reser utomlands för att göra abort.

  Något som också skulle göra diskussionen mer konstruktiv är att komma med förslag på hur man på ett bättre sätt undviker oönskade graviditeter. Uppenbarligen behövs bättre preventivmedel för den stora majoritet som vill använda det.
  Troligen kan den naturliga familjeplaneringen också utvecklas så att den blir enklare och tillämpa. Som det nu är krävs alldeles för hög utbildningsnivå för att den ska fungera i länder där få gått i skola.

  Sedan behövs förstås en diskussion om vår hårt planerade tillvaro där det kanske inte finns utrymme för oplanerade barn. Vill vi ha det så? Det föds många barn i Sverige, med ännu bättre föräldraförsäkring, barnomsorg och mer jämställdhet kan det säkert bli fler ändå. Dessutom är vårt system något att tipsa länder med låg nativitet om. Där kan Bä och förstås nuntien göra en insats.
  Anneli

 8. Bengt Olof Dike skriver:

  Iréne Nordgren,

  Nej, jag bestämmer verkligen inte hur Du skall svara. Men fortfarande har Du glidit förbi de enkla och konkreta spörsmålen:

  1. Anser Du att abortfrågan är etisk? Inget svar.
  2. An ser Du att flera liv än moderns är berörda i abortfrågan? Inget svar.
  3. Delar Du påvens och katolska kyrkans officiciella syn i frågan? Svar: ”om påven vill vara konsekvent . . .” Alltså ej heller här något svar.

  Det är svårt, bästa Iréne, att tolka Din reaktion på annat sätt än att Du inte vill bekänna färg i abortfrågan. Det beklagar jag, särskilt mot Din bakgrund av flitig skribemt på detta forum, i Dagens Seglora och andra mediala organ.

 9. Irène Nordgren skriver:

  Bengt Olof Dike

  Skillnaden i din och min abortsyn tycks helt enkelt vara att du önskar att abort i Sverige skall kriminaliseras och jag önskar att så inte får bli fallet.

  Tydligare än så går det väl inte ”att bekänna färg?”

  // Irène

  PS Skillnaden i konsekvens av våra respektive önskemål illustreras tydligast mellan Polen och Sverige.

  ”I Polen – dubbelmoralens förlovade land – vill biskop Michalik ”förbättra” abortlagstiftningen

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=2791

  ”Legala och illegala aborter tar ut varandra i ett nollsummespel”

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=7907

 10. Bengt Olof Dike skriver:

  Men Iréne,

  Du har sannerligen inte bekänt färg! Inte någon av frågorna svarar Du på. Jag börjar förstå varför och tycker det är både förvånande och fegt, både obergripligt och osannolikt: en aktiv företrädare för en visserligen till namnet katolsk nättidning – som dock enligt biskop Arborelius inte är representativ för katolska kyrkan (han har ju läxat upp KV minst ett par gånger)- vill eller vågar inte rakt och öppet svara på de aktuella frågorna.

  Det kan vara bra att ha i minnet i den fortsatta kyrkliga (abort)debatten. Och vad säger för övrigt den ärade biskopen,som jag har stor respekt för, och andra katoliker i vårt land?

  Men visst blir man besviken över hukandet.

 11. Irène Nordgren skriver:

  Bengt Olof Dike

  Du tycker

  ”Men visst blir man besviken över hukandet.”

  Du undrar

  ”Och vad säger för övrigt den ärade biskopen”

  Svar på den frågan är att ”den ärade biskopen” och du nog har diametralt motsatta uppfattningar om ”hukandet.”

  Du tänker

  ”Men visst blir man besviken över hukandet.”

  Den ”ärade biskopen” tänker nog tvärtom ………..så här ungefär gissar jag ……..”men visst blir man besviken över att hon inte kan huka sig en aning åtminstone……..”

  // Irène

 12. Bengt Olof Dike skriver:

  Iréne Nordgren,

  -Du tycker, Du undrar, Du tänker, skriver Du (Iréne) utan att heller denna femtioelfte gång svara på de raka och enkla frågorna.

  Men tystnaden är ju ändock ett svar, vilket dock inte inger någon som helst respekt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *