Med anledning av Katolskt Magasin  och ”Ledare 4/14: Helgonen var fullödiga människor”

”En unik tilldragelse ligger framför oss, helgonförklaringarna av påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II. Km:s styrelse uppmärksammar händelsen genom att bekosta utdelande av tidningen i församlingarna. Vår förhoppning är att ni som håller Katolskt magasin i era händer för första gången kommer att vilja följa oss in i framtiden – och att övriga fortsätter som prenumeranter …”

http://www.katolsktmagasin.se/Arkiv/LEDARE/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3180

Med anledning av KM reportage inför helgonförklararingen 27 april inser jag att för att ÅTER  slippa  kritik som  katolik i Sverige eller för att slippa stämplas som dissident eller för att slippa bli rekommenderad att gå ur katolska kyrkan och istället inträda i svenska kyrkan eller för att slippa bli föremål för förböner krävs bla att  LOJALT anamma den kommande helgonförklaringen utan invändningar samt att inte protestera mot  alla grovt retucherade bilder som nu sprids om det blivande helgonet  Johannes Paulus II.

Jag har dock avvikande uppfattning än den som framförs i KM om såväl helgonförklaring som av JP II pontifikat.  Att  mitt samvete stämplas som illojalt överstiger min fattningsförmåga om det stämmer att samvetet har överhöghet.

Stockholms katolska Stift och Katolskt Magasin har valt att totalt negligera att informera svenska katoliker om  den kritik som riktats mot helgonförklaringen av JP II.

International We are Church – som jag helhjärtat ansluter mig till- har gjort följande uttalande

”Inte hela  Gudsfolket  samtycker till helgonförklaringen av JPII”

Jag återger IMWACS uttalande i förkortad form i egen övers.

Påven Johannes Paulus II var en mycket motsägelsefull påve. Hans tragedi låg i diskrepansen mellan hans åtagande till reformer och dialog i världen och hans återgång till en inomkyrklig auktoritär ledarstil.

IMWAC beskriver hur JPII auktoritära ledarstil bidrog till den största tragedin under JP II pontifikat : de sexuella övergreppen av tusentals barn världen över. Genom att JP II prioriterade den kyrkliga  hierarkin före människors behov bidrog han till en förgiftad miljö där präster –ofta upprepade gånger – tilläts att sexuellt förgripa sig på barn så länge som detta kriminella beteende hölls hemligt och på så vis upprätthöll bilden av ett oklanderligt ledarskap. Som tydligaste exempel kan nämnas JP II nära relation med grundaren av Kristi legionärer Marcial Maciel Degollado.

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcial_Maciel

Det var JP II samma behov av hierarkisk kontroll som misskrediterade befrielseteologi och lämnade de tusentals som arbetade för befrielse utan det teologiska och det kyrkliga stöd som de hade förtjänat att ha medan de led under brutala politiska regimer.JP II auktoritära andliga ledarstil illustrerades också i hans undertryckande av jämställdhet mellan könen vilket berövade katolska kyrkan den gåva som kvinnor kan bidra med till kyrkligt ledarskap. JP II hållning till HBTQ personer gjorde honom till medlöpare med lokala kyrkor och regeringar som fortsätter att förneka HBTQ personer deras civila och moraliska likaberättigande. JP II upprepade förbudet mot kondomanvändning och försvårade ett moraliskt val för miljoner människor runt om i världen att förhindra spridningen av HIV /AIDS och stödja sexuell hälsa.

IMWAC menar att saligförklarande och helgonskap inte ska mätas utifrån om ett mirakel kan tillskrivas en särskild person utan snarare om någons liv på ett genuint sätt förkroppsligar de värden som lanserades av Kristus som inte eftersträvade makt utan  Gudsfolkets välfärd.

http://ncronline.org/blogs/we-are-church-objects-jpii-canonization

// Irène

PS  Varken Kaj Engelhart eller någon annan i KM redaktion andas i KM nr 4  ett ord om ovan beskrivna motsägelsefullhet  i JP  II pontifikat. Fortfarande lever  offren för  de sexuella övergrepp som JP II pontifikat står som huvudansvarig för.

Det mest pinsamma  inslaget i KM påvenummer är  dock Gösta Hallonstens panegyriska artikel ”I kamp för människans värde”.

Gösta Hallonsten är professor i systematisk teologi och av en sådan förväntar jag  mig något mer än bara  lojal tillagsinställning  manifesterat i ett totalt reservationslöst lovtal om  Karol Wojtyla som bla tycks baserat på filmen ”Karol -A Man Who Became Pope” !