Richard Williamson som Lefebvre vigde till biskop 1988 och som uteslöts från SSPX 2012 viger Jean-Michel Faure till biskop. Jean-Michel Faure är 73 år och prästvigdes  av Lefebvre 1977 och har också uteslutits från SSPX.

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/lefebvriani-lefebvrians-lefebvrianos-39847/

Jean-Michel Faure ses här med Mgr Lefebvre som också var den som prästvigde honom.

// Irène

PS    Att SSPX  representerade den förkonciliära katolska kyrkan och inte accepterade andra Vatikankonciliet är välkänt.

Värt att påminna om att SSPX  i Stockholms Katolska Stift omhuldas  av Ulf Silfverling och Katolsk Observatör . KO låtit översätta åtskilliga spaltkilometrar  med artiklar till svenska i syfte att lobba för SSPX i Sverige.

http://www.katobs.se/art_sspx_b.html

http://www.katobs.se/fakta_sspx_2008.html

Exempel på hur SSPX och Williamson försvaras och KO  gärna varit  förmedlare.

”Varje katolsk biskop är skyldig att underordna sig kyrkans disciplin, och om biskop Williamson uppträder olämpligt måste den Heliga Stolen reagera. Men påven har visat att den faderliga kärleken och barmhärtigheten till och med kan ges åt honom – ja, kanske alldeles särskilt till honom. ”

http://katobs.se/art_reid_sspx.html

Det värsta SSPX vet är religionsdialog och Assisi mötena är en styggelse för SSPX.

Även KO och Ulf Silfverling ogillar Assisimöten  varför Katolsk Observatör  GLADELIGEN lät översätta ett brev till B16 där han varnas för denna styggelse

”Många personer kommer att felaktigt dra slutsatsen att kyrkan nu har givit upp och genom att anamma New Age-mentaliteten erkänner den att att be till Kristus är detsamma som att be till Allah, Buddha eller Manitù. Att islams och animismens polygami, hinduernas kaster eller den polyteistiska animistiska spirtismen … är detsamma som den kristna monogamin, som den ende och treenige Gudens lag om kärlek och förlåtelse.”

http://www.katobs.se/upprop_assisi.html

I en diskussion senaste dagarna på Bengts Blogg ang bla kvinnors roll i katolska kyrkan – där bla Ulf Silfverling  deltagit – påstår jag att Katolsk Observatör representerar den förkonciliära kyrkan.  Så kan  man inte säga anser Bengt Malmgren och  inte heller tycker Bengt  att jag får kalla  Ulf Silfverling för ”mörkerman”.

https://bengtmalmgren.wordpress.com/2015/03/10/kvinnors-kraft-i-katolska-kyrkan-och-spanningsfaltet-kvinnligtmanligt/#comment-4441

Jag måste tillstå att jag inte förstår mig på katolsk debatt i Sverige.

Det är helt OK och accepterat att inom Stockholms Katolska Stift stödja förintelseförnekare och samtidigt ha bemyndigande att kalla sig Katolsk Observatör.  Att stödja reformer i andra Vatikankociliets anda i namn av  Katolsk Vision har  däremot inte  Stiftets bemyndigande att kallas katolskt.

Bara  att lugnt och stilla påpeka en sådan faktisk  skillnad  medför att Katolsk Vision riskerar att anklagas för  ”aggressivt tonläge. ”

Att stödja Williamson är OK.  Att kalla den som gör det för ”mörkerman” är inte OK .

Så lyder dagens evangelium.