Apropå paret Ekman och en ny himmel och ny jord.

Min Bild från Armenien

”Det har alltid funnits öar av andlighet även i de religioner där intellektet har dominerat, trots att maktutövarna i de institutionaliserade hierarkierna har känt sig hotade av dem och ofta försökt att undertrycka dem. En storskalig blomstring av andligheten utanför de religiösa strukturerna är ett helt nytt fenomen i mänsklighetens utveckling. I det förflutna skulle det ha varit otänkbart, särskilt i väst -den kultur som domineras mest av intellektet -där den kristna kyrkan hade ensamrätt på andlighet. Man kunde inte bara ställa sig upp och hålla ett andligt anförande (kvinnor kan fortfarande inte bli präster i RKK) eller ge ut en andlig bok utan att vara sanktionerad av kyrkan, och om man inte var det blev man snabbt tystnad. Men nu kan man även inom vissa kyrkor och religioner skönja tecken på förändring. Delvis är detta ett resultat av de andliga läror som uppstått utanför religionerna, men också pga spridningen av de gamla österländska visdomslärorna, kan nu ett växande antal anhängare till de traditionella religionerna släppa taget om sin identifikation med stelbenta ritualer, dogmer och trossystem och upptäcka det djup som ligger dolt i deras i deras egen andliga tradition. Samtidigt upptäcker de djupet inom sig själva. De inser att att graden av ”andlighet” inte har någonting vad man tror på utan beror helt på ens medvetandetillstånd. Det i sin tur avgör hur man beter sig i världen och hur man samspelar med andra.  De som inte kan se bortom formen blir ännu mer fast förankrade i sina trosföreställningar, det vill säga i sitt intellekt.

Vi kan nu bevittna bevittna inte bara en aldrig tidigare skådad medvetandeutveckling, utan samtidigt också en förstärkning och intensifiering av egot. Somliga religiösa institutioner kommer att vara öppna för den nya medvetenheten , med andra kommer att skärpa sina doktriner och sälla sig till alla de andra institutioner som vi människor har uppfunnit och genom vilka det kollektiva egot försvarar sig självt och slår tillbaka. Vissa kyrkor, sekter, kulter och religiösa rörelser är i grund och botten uttryck för kollektiva Egostrukturer (dysfunktioner) och är lika fast identifierade med sina mentala positioner som anhängare till vilken politisk ideologi som helst som inte lämnar utrymme för alternativa tolkningar av verkligheten. ”

ur ”En ny jord” av Eckhart Tolle.

Med tanke på Bengt Malmgren, paret Ekman och alla rättskaffens katoliker så tänker jag…. ja…. let them be. De är i grunden för mig tämligen ointressanta. De följer samma mall av tänkande som kört vår andliga uppgift i världen  på jorden i sank. Se världen idag!! Se dess andliga status …dess religiösa tankemässiga dysfunktion. Är det bara inte uppenbart?

Vi behöver de övriga. De som går utanför. Som bränt den förintande verkligheten bakom sig. Religionerna har orsakat söndring istället för förening. Världen behöver de fritänkande som inte gör G-d till sin egen avbild.

Min Bild från tempelplatsen i Fredrika

Agneta

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *