Vatican Insider

rapporterar om skandalen med megakyrkan City Harvest Church (CHC) i Singapore och dess grundare  pastor Kong Hee som förskingrat miljontals dollar från församlingens pengar.

”A 36 million dollar fraud committed unbeknownst to faithful. And a court has convicted six people, including the community’s founder, Pastor Kong Hee.”

”Judges have confirmed that Pastor Kong Hee, misappropriated 18 million dollars of the Church’s funds, investing them in the promotion of his wife Ho Yeow Dom’s singing career. The claims that the investments aimed to bring the Word of God to music were just a pretext for the real goal, which was to break into the music industry. Another 19 million dollars, the judge decreed, were used by the Church’s financial department to try to cover up the original offence.”

Vatican Insider beskriver hur business kan ta över och kopplingen mellan ”maktbegär,  pengar och frälsningen av själar.”

Asia’s “mega churches”, mixing business with religion

För denne asiatiske pastor och ”själasörjare” har Ulf Ekman varit mentor och handledare och ofta också inbjudit honom  till Sverige och Livets Ords konferenser.

”Kong Hee håller tidigare mentorn Ulf Ekman delansvarig i församlingstragedin”

http://aletheia.se/2015/10/21/kong-hee-haller-mentorn-ulf-ekman-delansvarig-i-projekt-crossover/

// Irène

PS  Vatican Insider rapporterar också hur ”katolska kyrkor i Asien distanserat sig från megakyrkornas sätt att ”missionera”.

”Catholic Churches in Asia have tended to distance themselves from this approach, putting forward a model that is quite different and based on the inculturation of the Gospel, on charitable witness and on closeness to the poor rather than on massive and frenzied assemblies.”

I varje intervju som Ulf Ekman ställt upp på i Sverige har  han  skickligt lyckats undanmanövrera fokus  på PENGAR och på sina förehavanden i Asien och kopplingen till  sin egen insynsskyddade stiftelse Livets Ord.

Här talar Ulf Ekman på Jesusmanifestationen 2011 ………mindre känsliga katoliker än jag lyssnar och knäböjer med Ulf Ekman……Känslighet för mixen religion och  business varierar ……

https://www.youtube.com/watch?v=_uvS99k21jU

Yonggi Cho, Ulf Ekman, Kong Hee och Helmut Schüller

Katolsk Vision » Ett lyckat pensionsavtal får ”det kristna livet …

Ulf Ekmans retuscherade sanning

Din ursäkt räcker inte Ulf Ekman

Vatican Insider lyfter fram katolska kyrkans förkärlek för närhet till de fattiga ”closeness to the poor” ……..men som synes av den mangranna uppställningen  när Ulf Ekman med hustru Birgitta konverterade till katolska kyrkan så behöver  pengar absolut inte vara något hinder för att katolska kyrkan  – läs BÄ – ska känna närhet också till människor som inte är fattiga.

”Så är vi då katoliker”, skriver Birgitta Ekman på sitt instragramkonto. ”Efter en fin högtid i Birgittasystrarnas kapel i Djursholm står vi här med biskop Anders Arborelius mellan oss.” Övriga på bilden pater Fredrik Emanuelsson, Ulf Jonsson och Pascal René Lung. Foto: Instragram”