Gert

Du frågar

”När skall kyrkans mäktiga män, ständigt sysselsatta med grandet i nästans öga upptäcka bjälken i det egna?”

En mycket berättigad fråga men variationer finns dock trots allt inom den universella katolska kyrkan när det gäller dess prästerskap och biskopar.

Ens eget katolska stift är dock alltid särskilt intressant att  titta närmare på och jag undrar ständigt hur det kommer sig att just i det land där den samhälleliga jämställdheten kanske hunnit längst i världen där är katolska kyrkan jämförbar med katolska stift i Afrika.

Varför vågar inte en enda katolsk kotte till präst i Sverige ställa sig upp OFFENTLIGT och säga sin mening angående kvinnors och homosexuellas STRUKTURELLA FÖRTRYCK  inom katolska kyrkan ty vi vet ju att även i Sverige finns det grader av konservatism  bland prästerskapet där vissa – i slutna rum   – är angelägna att beskriva  hur minsann radikala de är……

Ta ett sådant land som Irland där Tony Flannery på sin blogg skriver angående kvinnors jämställdhet

Statement from Twelve Priests on Womens Equality in Church

och om samvetet

Conscience and the ‘Internal Forum’

”Father Tony Flannery är den irländske präst som tystats av Vatikanen och inte får utöva sitt prästämbete  pga av att han lyssnat på sitt samvete och givit stöd åt införande av kvinnligt prästämbete samt att ha  ifrågasatt kyrkans officiella lära om homosexualitet,  preventivmedel och vägran att ge kommunion till katoliker som lever i en ny relation efter en skilsmässa.”

Vatikanen och mänskliga fri- och rättigheter


Eller ta Helmut Schüller och kyrkoherdeinitiativet

Helmut Schüller gör det mest rebelliska – tar bladet från munnen

Låt oss se sanningen i vitögat.   I Stockholms katolska Stift  anses  kardinal Burke och kardinal Müller  mer rumsrena – underförstått ”MER KATOLSKA”   än Helmut Schüller och Tony Flannery.   Ty om det är så som det tycks mig vara så går  ”katolsk” att komparera och kanske mest korrekt vore då att säga att Burke och Müller är det ”mest katolska”  som fn finns ……..eller …..?

Kardinal Müller håller gärna ordenssystrar och ordensfolk om ryggen underförstått att det är ordenssystrar och ordensfolk av den ”mest katolska”  sorten ………och  sådan  sort finns också i Stockholms katolska Stift ……