Roy Bourgeois. Foto: Andrew Medichini

Jag skriver i DAGEN

”Femton internationellt kända katolska företrädare – präster, ordenssystrar och två biskopar – som alla på olika sätt blivit trakasserade, kritiserade och bestraffade av Vatikanens Troskongregation har skrivit ett brev till påven och prefekten för Troskongreationen, kardinal Müller. I det kräver de reformer i Katolska kyrkans medeltida sätt att hantera läromässiga strider och konflikter.”

”Med tanke på den iver och det starka engagemang som olika katolska företrädare i Sverige visar upp så fort samvetsfrihet i samband med vårdpersonal och abort är på dagordningen i Sverige är tystnaden talande så fort samvetsfrihet kopplas till inomkatols­ka arbetsmiljöfrågor.”

Samvetsfrihet även i inomkatolska frågor

// Irène

PS   Internationell rapportering  om Troskongregationens övergrepp och sanktioner – mot katolska företrädare utomlands – brukar  katolska media i Stockholms katolska stift systematiskt  filtrera bort i ett – av Gert Gelotte döpt  – BULLERBYFILTER.  Konsekvensen är att  brevskrivarna för den vanliga svenska katoliken är tämligen okända. Därför en kort presentation av 8 av de 15 brevskrivarna. Katolska företrädare i Sverige kan vara helt lugna


Paul Collins (Australian religious writer) – Wikipedia, the free …

Charles Curran (theologian) – Wikipedia, the free encyclopedia

Roy Bourgeois – Wikipedia, the free encyclopedia

Tony Flannery – Wikipedia, the free encyclopedia

Teresa Forcades – Wikipedia, the free encyclopedia

Jeannine Gramick – Wikipedia, the free encyclopedia

Elizabeth Johnson (theologian) – Wikipedia, the free encyclopedia

Bill Morris (bishop) – Wikipedia, the free encyclopedia

Förutom de 15 brevskrivarna är sedan decennier tillbaka den schweiziske teologen och prästen Hans Küng  det  mest kända offret för  Troskongregationens maktövergrepp.

Hans Küng – Wikipedia, the free encyclopedia

En vädjan till Franciskus ”som lever bland vargar” från Hans Küng

Franciskus svarat JA till Hans Küng

Namninsamling för Hans Küng