Vänner,

efter många år av bojkott har Katolsk Magasins redaktör Bitte Assarmo tillåtit Irène Nordgren och undertecknad att publicera ett inlägg i KM.  Vi blev både förvånade och glada. Bitte skall ha tack. Utan tankens och ordets frihet kvävs kyrkan. Med publiceringen visar Bitte Assarmo såväl personligt mod som professionellt engagemang för ett bättre samtalsklimat i Stockholms katolska stift.

Gert Gelotte

Irène Nordgren