Under rubrik ”Angående rapporteringen i TV4 i veckan om en katolsk friskola” på Stockholms katolska Stifts hemsida har generalvikarie Pascal Lung OP gjort en helomvändning under galgen. https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2019/angaende-rapporteringen-i-tv4-i-veckan-om-en-katolsk-friskola

I TV inslaget visas brevet upp som Pascal Lung undertecknat och där det framkommer att undertecknarna ”kräver en skriftlig ursäkt till den misstänktes familj” och ”anser skolstyrelsen bör överväga nytrekrytering på rektorstjänsten då nuvarande rektors attityd innebär att denne knappast kan besitta styrelsens förtroende.”

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11971539

Efter inslaget i TV4 är det annat ljud i skällan

På Stiftets hemsida skriver Pascal Lung OP ”Syftet med brevet var inte att kritisera skolans formella hantering av polisanmälningarna. Inte heller var syftet med brevet att ta ställning för den anklagade personen.”

”Jag vill betona att även om arbetsrätten är en viktig fråga är den aldrig viktigare än barnens säkerhet och trygghet. Skolan har mitt fulla stöd i sitt arbete med att säkerställa en trygg miljö för eleverna.”

// Irène

PS Tala om helomvändning och ”learning by doing”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=26892

http://www.katolskvision.se/blog/?p=26918