”Ärkebiskop Hesse av Hamburg efterlyser en öppen debatt om kvinnliga präster i katolska kyrkan. ”

“One has to be permitted to think about and discuss the issues,” the German archbishop said on Aug. 19. He argued that “Ordinatio sacerdotalis,” St. John Paul II’s 1994 letter that stated the church cannot ordain women as priests, was positioned as a response to those who considered women’s ordination “open to debate” and affirmed the male-only priesthood “in order that all doubt may be removed regarding a matter of great importance.”

”Archbishop Hesse said new arguments had emerged in the conversation around women’s ordination that needed to be addressed. “The historical perspective is one thing—but it isn’t everything,” he said.” 

https://www.americamagazine.org/faith/2020/08/20/german-archbishop-debate-women-priests-deacons-catholic?fbclid=IwAR1p5ankwzk1N7RX7BIXio3hbJ0CNvoYDvllKaIM_-_uBm718gm5YcjAgxg

// Irène

PS Vilken skillnad jämfört med Stockholms Katolska Stift ! Som natt och dag! 

För några veckor sedan stod Mikael Schink SJ i  predikstolen i Sveriges största katolska församling  – Sankta Eugenia – och  utmålade reformsträvande katoliker som högmodiga ”smörgåsbordskatoliker” .  Ett utdrag ur Mikael Schinks predikan under rubrik ÖDMJUKHET : ”Föga överraskande är att denna attityd leder till oenighet i Kyrkan, vilket man lätt kan bli varse om genom att tillbringa en kort stund med att läsa katolska sociala medier eller katolska medier i allmänhet. Där finner man ändlösa och ständigt återkommande debatter om kontroversiella ämnen. Jag vet exempelvis inte hur många gånger de senaste fem påvarna inklusive Franciskus avvisat möjligheten till kvinnliga präster med omfattande motiveringar. Ändå fortsätter det tröttsamma ”lobbyarbetet” med oförminskad styrka.”     https://www.sanktaeugenia.se/sermons/14e-sondagen-under-aret-a-2020-07-05-odmjukhet/

Ämnet ÖDMJUKHET ligger både Mikael Schink SJ och Thomas Idergard SJ varmt om hjärtat. De innehar ju båda Svenskt Mästerskap i Ödmjukhet och delar därför ofta och gärna från predikstolen med sig av sina djupa erfarenheter och kunskaper i ämnet och Thomas Idergard SJ gör detta dessutom ofta och gärna också  på sociala media där han i all ödmjukhet och  välmening extraknäcker som trospolis och ordningsvakt. 

Diakon Göran Fäldt får oemotsagd bre ut sig i katolska media och motarbeta allt vad reformer heter och lekmannaorganisationen ”Catholic Voices of Sweden” tränas av Thomas Idergard SJ och Jorge de Salas Opus Dei i ”Catholic Voices / CV metoden”. I klartext ”Katekesmetoden” dvs ”att kommunicera och belysa kyrkans budskap – särskilt läran bakom kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna”. I klartext att lära sig försvara alla formuleringar i katekesen.

Detta samtidigt som   fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillika med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück och flera  tyska biskopar önskar en revidering av katekesens ordalydelser om tex homosexualitet. Klaus Mertes SJ i Tyskland menar att ”katolska kyrkan måste ändra sitt mind-set vad homosexualitet beträffar.”

I Österrike har på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen i mars i år  boken ”Välsignelser av samkönade par ” utkommit. Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar nu  en revidering av katekesens ordalydelse av ”homosexuella handlingar som klandervärda” och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.” http://www.katolskvision.se/blog/?p=28014

När ska Stockholms katolska Stift ändra sitt negativa mind-set till inomkatolska reformer ?  När ska Signums och Katolskt Magasins beröringsskräck med reformsträvanden upphöra ? När ska  katoliker i Sverige få klart för sig att en katolsk sekttendens häruppe vid Norra Ishavet håller på att utvecklas !? https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions