Hej Bengt 

Skriver till dig med anledning av Hans Küngs död 6 april och den diskussion som därefter uppkommit i media och på Facebook bla om  boken  ”Kristen trots allt” med förord av Gunnel Vallquist som utkom 1993. http://www.katolskvision.se/blog/?p=28744

Jag blev särskild berörd av följande som du skriver på din Fb sida.

”Skulle jag läst boken i min ungdom och inte redan varit troende eller katolik skulle jag definitivt blivit intresserad av kyrkan. Man kan säga att han bedriver en teologi nedifrån, där han inte utgår från dogmerna, utan hur man som människa möter Kristus och precis som människorna för 2000 år sedan förundrades över hans lära med makt och myndighet och kom till tro. ”

Är glad att du upptäckt Hans Küng nu efter hans död men det du här säger bekräftar tyvärr samtidigt tystnadskulturen som rått kring Hans Küng i Stockholms katolska Stift och dess sorgliga effekter ! Är glad att du så bra sammanfattar Küngs viktiga teologi dvs att som människa idag möta Kristus med samma förundran som människorna i Jesus samtid. Glädjande att du nu också i din rapportering är mån om att skapa balans mellan B16 och Hans Küng ! Ditt tidigare ensidiga och envisa framhållande av B16 i tid och otid har varit mycket tröttsamt.

https://bengtmalmgren.com/2021/04/12/hans-kung-r-i-p-en-stor-och-kontroversiell-teolog-har-gatt-ur-tiden/

På svenska utkom ”Varför vara kristen” redan 1980 (en förkortad version av Küngs bok ”Christ sein” från 1974) med ett mycket fint förord av Hans Küng själv. Jag citerar

Den är också skriven för sådana,

som inte tror men likväl frågar allvarligt, 

som har trott men är missnöjda med sin otro, 

som tror men känner sig osäkra i sin tro, 

som står rådlösa mellan tro och otro, 

som är skeptiska inför sina trosövertygelser men också inför

 sina tvivel.” 

”Den är alltså skriven för kristna och ateister, gnostiker och agnostiker, pietister och positivister, ljumma och ivriga katoliker, protestanter och ortodoxa.”

”Och finns det inte idag inom alla kyrkosamfund många människor, som inte gärna vill stå kvar på barnatrons stadium, som väntar sig mer än en repetionskurs i bibelord eller en ny konventionell katekes, som inte längre finner något yttersta stöd i ofelbara formler från Skriften (protestanter), från traditionen (ortodoxa) eller från läroämbetet (katoliker). ”

Shalom

// Irène

PS Måste här göra en personlig bekännelse. Tyvärr kommer jag aldrig att kunna skapa balans mellan B16 och Hans Küng. Jag bara kan inte ! För mig är och förblir B16 ett rött skynke! Det bara är så – kan inte hjälpa det !

Till sist kommer det an på att människor – vad beträffar särskilt religion och politik- är uppdelade i två kategorier – de som är auktoritetsberoende av auktoritära auktoriteter och de som är auktoritetsberoende av icke-auktoritära auktoriteter……..