Ärkebiskop Silvano Tomasi

Vatikanens representant i FN Råd för  Mänskliga Rättigheter  i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, säger i  en intervju idag till  CNA att ”den resolution som nyligen togs av  Rådet för Mänskliga Rättigheter i  Genève om ”sexuell läggning och könsindentitet”

” äventyrar Kyrkans frihet.”

“The resolution marks a change. It is seen as the beginning of a movement within the international community and the United Nations  to insert gay rights in the global human rights agenda,” said Archbishop Silvano Tomasi.

”Ärkebiskopen har noterat att resolutionen (om HBTQ folkets mänskliga rättigheter) är en början på en internationell norm som sakta men säkert håller på att bli accepterad. Men om denna norm blir etablerad vilka åtgärder kommer att tas utifrån  religiösa ledares yttrandefrihet.”

”Tomasi uttryckte genuin oro över att naturliga äktenskap och familjer kommer att degraderas socialt genom en  eventuell lagstiftning som jämställer homosexuella äktenskap med heterosexuella.”

“I think that violence against homosexual persons  is not acceptable and it should be rejected, even though this does not imply an endorsement of their behavior.”

Alltså Tomasi anser att man inte kan acceptera våld mot homosexuella utan det måste man ta avstånd ifrån, men att detta inte medför att man godkänner deras ”beteende. ”

Tomasi   uttrycker alltså en syn på homosexuellas sexuella behov som något underförstått  OACCEPTERAT BETEENDE  utan att inse att han just därigenom  SAMTIDIGT VIDMAKTHÅLLER  ACCEPTERAT VÅLD  mot homosexuella.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

http://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-official-says-un-gay-rights-agenda-endangers-churchs-freedom/

Läs resolutionen  som  ”oroar  Vatikanen för att den  för upp homosexuellas rättigheter på världssamfundets agenda och på så vis markerar en förändring.”

Inte  självklart  postivt och problemfritt  enligt katoliken   Silvano Tomasi – men som jag ofta sagt –  så sammanfaller inte alltid katolska och kristna värderingar.

http://www.ishr.ch/component/docman/doc_download/1193-human-rights-council-lgbt-resolution

// Irène

PS   Så pinsamt att som katolik se sig  representerad av ärkebiskop Tomasi och sånt snömos  som denne snackar.

Inget och ingen  kommer dock fortsättningsvis att hindra Vatikanen  att fortsätta UTNYTTJA sin  RÄTTIGHET att göra bort sig inför världen genom YTTRANDEN gjorda i FULL FRIHET  av dess taffliga representanter i FN – ärkebiskoparna Silvano Tomasi och Francis Chullikatt.         TYVÄRR !

Vatikanens FN observatör Francis Chullikatt lever upp till alla fördomar.