Under  ovanstående rubrik publicerar idag Katolisch.de en kommentar på Nordiska Biskopskonferensens brev :

”Först herdarna i Polen och nu Skandinaviens biskopar. Den öppna kritiken av den Synodala Vägen i Tyskland ger intryck av att vara kyrkopolitiskt motiverad. Liksom polska biskopskonferensen fruktar herdarna i  den nordiska diasporan att Tyskland med den Synodala vägen har givit upp trossanningar. Att detta inte görs i ett förtroligt utan i ett offentligt brev är en förolämpning.” 

”Samtidigt pekar det ovanliga skrivandet övertydligt på en obesvarad fråga : Hur mycket pluralitet klarar vår tids världskyrka ?  Det är framförallt påvens svar som efterfrågas.  Naturligtvis skulle han formellt kunna avsluta reformdiskussionerna eller låta dem rinna ut i sanden. Priset skulle bli en imploderande kyrka som blir betydelselös  och som inte längre kan fullfölja sitt missions- och världsuppdrag. Ingen kan vilja ha nationalkyrkor. Men det är absolut nödvändigt med mer hänsynstagande till kulturella och regionala särarter. Uppenbarligen till och med inom Europa.”  (min övers)

https://www.katholisch.de/artikel/33458-die-offene-kritik-der-nord-bischoefe-am-synodalen-weg-ist-ein-affront

https://www.katholisch.de/artikel/33231-scharfe-kritik-an-synodalem-weg-von-polnischer-bischofskonferenz

Katolskt Magasin och brevet i svensk översättning

https://www.katolsktmagasin.se/2022/03/10/nordiska-biskopskonferensen-uttrycker-oro-over-tysklands-synodala-vag/

https://www.katolskakyrkan.se/media/5420/offener-brief-bischof-batzing-overs.pdf

__________________________________________________________________________________________________

Även Bonifatiuswerk har kommenterat  brevet från Nordiska Biskopskonferensen och försvarar den Synodala Vägen. 

”Det handlar inte att ge efter för tidsandan utan om hur evangeliet på ett tidslämpligt sätt kan översättas till vår tids värld. De angelägenheter och de ämnen som kommit till tals i den Synodala Vägen har inte stannat upp vid den tyska gränsen.”  

https://www.katholisch.de/artikel/33472-nach-brief-der-nord-bischoefe-bonifatiuswerk-verteidigt-synodalen-weg

// Irène

PS

Samtidigt som Katolskt Magasin på sin hemsida publicerar Nordiska Biskopskonferensens brev ger KM i papperstidningen utrymme på 3 sidor åt en intervju med kardinal Gerhard Müller under rubrik ”Tysklands biskopar lyckas inte försvara tron. ”

Intervjuaren Karl Gustav Wärnberg ger kardinal Müller fritt spelrum och också möjlighet att visa sitt missnöje med den sittande påven Franciskus.

Såväl KM som intervjuaren tillåter sig låtsas som att det regnar vad beträffar det faktum att Franciskus inte hade förtroende att låta kardinal Müller få fortsatt mandat 2017 att inneha ämbetet som prefekt för Troskongregationen. Det säger en hel del om kardinal Müller ….och det säger en hel del om Husbondens Röst som lånar sig till en så skandalös intervju av en avdankad, sur och bitter motståndare till Franciskus …..

http://www.katolskvision.se/blog/?p=18333

http://www.katolskvision.se/blog/?p=26796