Svar på Öppet brev till Helena D’Arcy – chefredaktör för Katolskt Magasin

Hej Irène!

Tack för ditt brev. Ja, att balansera Km:s innehåll vad gäller olika ”särintressen”, som du uttrycker det, är alltid en utmaning. Dels att hålla balansen vad gäller det som sker inom vårt stift och dels, som du påpekar, vad gäller det som händer i kyrkan internationellt. I varje nummer, och i de nyheter vi förmedlar på Km:s hemsida, strävar vi efter att så gott det går balansera innehållet inte bara vad gäller geografi utan även vad gäller ämne, teologisk utgångspunkt, olika katolska riter, för att nämna bara ett fåtal parametrar. Så ofta vi kan tar vi även in, som du skriver, ”internationella röster för att på så vis ´återspegla´, informera och därmed bidra till att katoliker även i Sverige ska kunna hålla sig uppdaterade om det som händer i när och fjärran”. Hur, i vilken omfattning och vilka röster som kommer till tals kan man givetvis ha olika uppfattning om, men vi strävar mot att varje nummer av tidningen ska vara så välbalanserat som möjligt.  

Jag har upprepade gånger – även i samtal med dig, vill jag minnas – framhållit att jag gärna skulle se en levande debattsida i Km med initierade, respektfulla, informativa och konstruktiva samtal om angelägna frågor. Men tyvärr tenderar de texter som skickas till oss att avhandla enbart vissa frågor, ofta firandet av 1962 års mässa, bruket av latin i liturgin eller ifrågasättande av katolska kyrkans lära om sexualitet. Med det vill jag absolut inte säga att dessa ämnen inte är viktiga, men Km:s uppgift är att återspegla hela vårt stift och vår världskyrka – i den mån det går på sextio sidor nio gånger om året – och tidningen skulle inte leva upp till sitt uppdrag om vi, i försök att hålla Km:s debattsidor under armarna, ständigt publicerade debattartiklar om just dessa frågor.

Vänliga hälsningar,

Helena D’Arcy, Katolskt magasin