Läser på Stockholms katolska stifts hemsida :

F. Tobias Unnerstål har den 1 oktober 2022 entledigats

 från ordinarie pastoral tjänst i Stockholms katolska  stift

https://www.katolskakyrkan.se/media/5767/19-oktober-2022_km-hemsidan.pdf

Detta hindrar dock inte på något sätt att Katolskt Forum 10 nov inbjuder f Tobias Unnerstål – samordnare för 1962 års mässa – att euforiskt och oemotsagd tillsammans med f Mikael Schink SJ ta Stora Salen i Sankta Eugenia i besittning för att tala om ” 1962 års mässa- en kväll om den gamla och den nya liturgin ”. Allt under ledning av tjänstvillige och hjälpsamme Erik Helmerson – ledarskribent på DN.

https://m.youtube.com/watch?v=d9jlKuUETag

// Irène

PS En ”fördel” med den gamla mässan – som inte nämndes – är att den ska förbli ”fredad zon enbart för män” – något jag skrev om 2011 ”Feminiseringen” av katolska kyrkan måste stoppas – Vatikanen bekräftar att ”gamla mässan” ska förbli fredad zon för enbart män.

Om kvinnor och prästämbetet har f Tobias Unnerstål mycket att förtälja

Fel Tobias Unnerstål ! Herren kallar kvinnor !

”Den katolska mannen”

Fascismen nästlar sig in Gert Gelotte 2020 om Max Martin Skalenius och Erikslegionen. Erikslegionen inramar helst alla sina aktiviteter med den traditionella mässan.

Här berättar Alexander Tschuggel euforiskt om Erikslegionen och ett besök i Sverige och om firandet av den gamla mässan. Jesuiten som omnämns skulle kunna vara f Mikael Schink SJ

https://m.youtube.com/watch?v=xT_010b491I

Alexander Tschuggel tillhör en av Europas mest ökända katolska ultrakonserativa falanger. In November 2019 Tschugguel received international attention for stealing statuettes, reportedly of Pachamama, that were on display inside the church of Santa Maria in Traspontina in Rome as part of the Amazon synod, and throwing them off the Ponte Sant’Angelo into the Tiber.

Läs om Tschuggels katolska och politiska åsikter https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Tschugguel

Här berättar hjälpbiskop Athanasius Schneider om ”den traditionella mässan och ungdomen” och om ”den högtidliga militära disciplinen som särskilt attraherar unga män.

Den för sin främlingsfientlighet ökände Athanasius Schneider inbjöds att (via nätet) 2020 tala på Kulturdagarna som Sankta Elisabets Folkhögskola anordnade i samarbete med Kristus Konungens kyrka i Göteborg – vars kyrkoherde var f Tobias Unnerstål.

Sr Madeleine Fredell OP och jag protesterade i DAGEN ”Under sitt föredrag på Kulturdagarna var dessa värderingar naturligtvis inget som Athanasius Schneider valde att blotta. Nej, Schneider valde att fokusera på liturgifrågor – som han visste skulle kamma hem poäng hos “traditionalisternas” vurm för den så kallade “gamla” mässans liturgiskt utstuderade handlingar och utförande – något Schneider talade sig varm för.”

https://www.dagen.se/debatt/2020/12/09/anmarkningsvart-av-katolsk-folkhogskola-att-bjuda-in-framlingsfientlig-biskop/

Jo biskop Anders jag är rädd!