Varför vill inte RESPEKT erkänna att dödshjälp också förekommer i Sverige?

I dagens DAGEN skriver jag om hur otydlighet och godtycklighet präglar frågan om dödshjälp i Sverige. Jag skriver :

”Rubriken på en programpunkt i Almedalen arrangerat av Rätten till en värdig död (RTVD) var ”Värdig död – en mänsklig rättighet?”. Deltog gjorde professor emeritus Staffan Bergström och juristen Walter Guldbrandzén. Båda talarna åskådliggjorde hur frågan om dödshjälp i Sverige blivit till en fråga om otydlig semantik. ”

”Att svälta ihjäl en döende, sövd patient är alltså tillåtet i Sverige i dag, men däremot är det inte tillåtet för en läkare att på patientens egen begäran ge en dödlig dos sömnmedel när allt hopp är ute.”

https://www.dagen.se/debatt/2023/07/25/hur-kan-svalt-vara-symptomlindring-inom-palliativ-vard/

Som katolik är det intressant att läsa vad katolska rörelsen RESPEKT skriver i synnerhet om palliativ sedering. Att frågan om dödshjälp blivit till en fråga om otydlig semantik som kan utnyttjas åskådliggörs på RESPEKTS hemsida där det står att läsa:

”Vad är palliativ sedering?”

SVAR: 

”Palliativ sedering i livets slutskede (ibland kallat terminal sedering) innebär att patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel. Detta används i ett fåtal fall när patienten redan är döende och i Sverige endast mycket sällan, när annan smärtlindring eller ångestdämpande medicin inte hjälper patienten. Syftet med palliativ sedering är symtomlindring, inte att förkorta livet. Det finns andra länder där palliativ sedering används i större utsträckning och där man rutinmässigt tar bort tillförsel av näring och vätska för sederade patienter; i dessa fall är sederingen att betrakta som dödshjälp.” https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp

Respekt erkänner alltså att ”palliativ sedering i kombination med att tillförsel av näring och vätska tas bort är att betrakta som dödshjälp.”.

Varför vill inte RESPEKT erkänna att dödshjälp i så fall också förekommer i Sverige ?

// Irène

PS Jag vill rekommendera alla intresserade av dödshjälpsfrågan att lyssna särskilt på vice ordf i RTVD Aud Sjökvist i paneldebatten ”Rätten till en värdig död – vad behövs för att även svenskar ska få den rätten?” som hölls på årets Almedalsvecka https://www.youtube.com/watch?v=PR_JuxFZoZU

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

1 svar på Varför vill inte RESPEKT erkänna att dödshjälp också förekommer i Sverige?

  1. Gunnar Eriksson skriver:

    Du är en svårt fördärvad själ, Irène, jag ber för dig men har inte mycket hopp om din frälsning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *