Jag vill uppmärksamma alla på att Women’s Ordination Conference den 25 mars för 18:e gången genomför en global aktion för kvinnors rätt att även i Katolska kyrkan få sin diakon-eller prästkallelse prövad. Jag har skrivit om aktionen på Inspiration för katolska reformvänner men känner att det kan vara bra att lägga upp den även här, där det finns möjlighet till diskussion.

På WOC:s webbplats finns en ”verktygslåda” med tips för den som vill göra något konstruktivt, aktiviteter som är fullt möjliga för oss i Sverige att genomföra.

Bengt Malmgren skriver på sin blogg bl.a.  uppskattande om gruppen Kvinnor kring Jesus där kvinnor i Svenska kyrkan som har olika syn på ämbetsfrågan samlats i en grupp för att ha en dialog. Där finns såväl kvinnliga präster som motståndare till kvinnliga präster.

Jag ställde på Bengts blogg frågan om när något liknande ska startas i Katolska kyrkan? Ingen nappade, kanske för att det är så få katoliker här i landet som vågar stå för att de är positiva till kvinnliga präster i RKK?  Ska det verkligen behöva vara så stor skillnad till Svenska kyrkans fördel när det gäller öppenhet och dialog?

Anneli